Lösningen mot tungmetaller i vattnet: Arsenikfilter - Uranfilter - Blyfilter

Upptäck BRAVA Vattenrenings omfattande utbud av specialiserade filter för att bekämpa tungmetaller i ditt vatten. Våra arsenikfilter, uranfilter och blyfilter är noggrant utformade för att effektivt avlägsna dessa skadliga ämnen, vilket resulterar i en säkrare och hälsosammare vattenkvalitet för ditt hem eller företag. Lita på oss för att leverera pålitliga och effektiva vattenreningslösningar och vattenfilter för att skydda din vattenförsörjning från skadliga tungmetaller.

Vattenkran med vattenfilter för rent vatten
Kvinna som tvättar händerna i en kökskran med rent vatten renat med ett vattenfilter

Arsenik, bly, uran och radon i vatten – allt du behöver veta

Många av vattenproblem vi nämner här kan förekomma utan att du märker av dem – som uran, bly och arsenik – men kan ändå orsaka hälsoproblem.

 

Vattenkran med vattenfilter för rent vatten

Vilket vattenfilter ska jag välja?

För att i ska kunna svara på den frågan behöver vi först utföra en vattenanalys och behovsanalys. Efter det kan BRAVA Vattenrening hjälpa dig med en vattenreningslösning som passar dina behov.

 

Har du tungmetaller i ditt vatten?

Uran i ditt dricksvatten bör åtgärdas vid värden överstigande 30 µg/l, detta kan man göra med ett uranfilter. Uranfilter binder tungmetallen till sig, som sedan med jämna mellanrum automatiskt laddas om med salt och spolas ut i avloppet. Uranfilter finns i flera utföranden och kan med fördel även kompletteras för att kunna rena ex. järn, mangan och kalk (se kombifilter).

Arsenik i ditt dricksvatten är att betecknas som otjänligt vid 10 µg/l, och ska inte användas till dricksvatten eller i livsmedel. Arsenikfilter binder arseniken till sig i filtermassan tills den mättas och måste då bytas ut. Livslängden på ett arsenikfilter styrs av vattenförbrukningen samt dom ämnen som finns i vattnet. Arsenikfilter kan även binda andra ämnen i ditt vatten, därför tar man löpande kontroller för att veta när det är dags att byta filtermassan.

Bly i ditt dricksvatten är att betecknas som otjänligt vid 10 µg/l, och ska inte användas till dricksvatten eller i livsmedel. Blyfilter binder arseniken till sig i filtermassan tills den mättas och måste då bytas ut. Livslängden på ett Blyfilter styrs av vattenförbrukningen samt dom ämnen som finns i vattnet. Blyfilter kan även binda andra ämnen i ditt vatten, därför tar man löpande kontroller för att veta när det är dags att byta filtermassan.

Tungmetaller kan även med fördel avskiljas från vattnet genom en teknik som kallas omvänd osmos. Följden blir att jonerna stannar kvar på ena sidan av membranet, medan vattenmolekylerna (vatten) passerar genom det. Jonerna (tungmetaller) leds direkt till avloppet och det renade vattnet kan drickas direkt eller lagras i en lagringstank. Lagringstanken kan anpassas för att kunna förser hela huset med ett rent och friskt vatten (se Avsaltningsanläggning). Avsaltningsanläggning används också i de fall där man utöver tungmetaller har salter, bekämpningsmedel, fluorid eller andra skadliga ämnen för kroppen.

Kontakta någon av våra experter så hjälper vi er till vilket uranfilter – arsenikfilter – blyfilter eller reningsalternativ som skulle passa just er bäst.

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.