Dionysos Avsaltningsanläggning

 • Anpassas till ert behov
 • Tar bort salter och tungmetaller i hela fastigheten
 • Enkelt och smidigt
 • Miljövänlig teknik helt utan kemikalier
Vattenfilter för dricksvatten, Osmotic Smart

Osmotic Smart

 • TDS-mätare
 • UV-Lampa mot bakterietillväxt
 • Droppskyddsbricka med inbyggt läckageskydd
 • Högt flöde
 • Dubbelkran finns som extra tillval
Vattenfilter för dricksvatten, Osmotic Funktion

Osmotic funktion

 • Helt utan elektricitet
 • Flödesmätare som anger när filter skall bytas
 • Kan kopplas på flera uttag
Vattenfilter för dricksvatten, Osmotic Basic

Osmotic Basic

 • Helt utan elektricitet
 • Smidigt byte av filter
 • För det lilla hushållet

Tungmetaller - Arsenikfilter - Uranfilter – Blyfilter

Uran i ditt dricksvatten bär åtgärdas vid värden överstigande 30 µg/l, detta kan man göra med ett uranfilter. Uranfilter binder tungmetallen till sig, som sedan med jämna mellanrum automatiskt laddas om med salt och spolas ut i avloppet. Uranfilter finns i flera utföranden och kan med fördel även kompletteras för att kunna rena ex. järn, mangan och kalk (se kombifilter).

Arsenik i ditt dricksvatten är att betecknas som otjänligt vid 10 µg/l, och ska inte användas till dricksvatten eller i livsmedel. Arsenikfilter binder arseniken till sig i filtermassan tills den mättas och måste då bytas ut. Livslängden på ett arsenikfilter styrs av vattenförbrukningen samt dom ämnen dom finns i vattnet. Arsenikfilter kan även binda andra ämnen i ditt vatten, därför tar man löpande kontroller för att veta när det är dags att byta filtermassan.

Bly i ditt dricksvatten är att betecknas som otjänligt vid 10 µg/l, och ska inte användas till dricksvatten eller i livsmedel. Blyfilter binder arseniken till sig i filtermassan tills den mättas och måste då bytas ut. Livslängden på ett Blyfilter styrs av vattenförbrukningen samt dom ämnen dom finns i vattnet. Blyfilter kan även binda andra ämnen i ditt vatten, därför tar man löpande kontroller för att veta när det är dags att byta filtermassan.

Tungmetaller kan även med fördel avskiljas från vattnet genom en teknik som kallas omvänd osmos. Följden blir att jonerna stannar kvar på ena sidan av membranet, medan vattenmolekylerna (vatten) passerar genom det. Jonerna (tungmetaller) leds direkt till avloppet och det renade vattnet kan drickas direkt eller lagras i en lagringstank. Lagringstanken kan anpassas för att kunna förser hela huset med ett rent och friskt vatten (se Avsaltningsanläggning). Avsaltningsanläggning används också i de fall där man utöver tungmetaller har salter, bekämpningsmedel, fluorid eller andra skadliga ämnen för kroppen.

Kontakta någon av våra experter så hjälper vi er till vilket uranfilter – arsenikfilter – blyfilter eller reningsalternativ som skulle passa just er bäst.

Bli kontaktad av oss och få gratis rådgivning