Vattenprov egen brunn

3 av 4 brunnar har anmärkning på vattenkvaliteten, vilket påverkar t.ex. hälsa, energiåtgång, rengöring, tvätt, miljö och livslängd för VVS.

Egen brunn med rent vatten som renas med vattenfilter

Med BRAVA Vattenrening får du:

 • Kostnadsfri vattenanalys och förslag på lösning
 • 100% nöjdkund garanti på att lösningen når uppsatta mål
 • En oberoende leverantör vad gäller produkter – du får den bästa lösningen
 • Ett företag som ansvarar för hela lösningen, från förslag till installation – enkelt för dig
 • 30 års erfarenhet av vattenrening

Kontakta oss direkt:

Stockholm: 08-6080600
Örebro: 019-106000

Vad säger myndigheten om egen brunn

Vad säger livsmedelsverket och miljöbalken?

Den som ansvarar för en dricksvattenanläggning är enligt 26 kap. 19 § miljöbalken skyldig att bedriva egenkontroll.

Den som ansvarar för en dricksvattenanläggning bör undersöka vattenkvaliteten regelbundet för att kontrollera att den är förenlig med fastställda riktvärden. För att fortlöpande följa dricksvattenkvaliteten vid enskilda anläggningar bör undersökning göras en gång per treårsperiod med analys enligt nedan ”normal analys”.

Normal analys

Mikrobiologiska parametrar:

 • Escherichia coli (E. coli)
 • Koliforma bakterier
 • Antal mikroorganismer vid 22 °C

Kemiska och fysikaliska parametrar:

 • Alkalinitet
 • Ammonium
 • Fluorid
 • Fosfat
 • Färg
 • Järn
 • Kalcium
 • Kalium
 • Kemisk oxygenförbrukning
 • Klorid
 • Konduktivitet
 • Koppar
 • Magnesium
 • Mangan
 • Natrium
 • Nitrat
 • Nitrit
 • PH
 • Sulfat
 • Total hårdhet
 • Turbiditet

Vattenprov egen brunn

Tips och råd

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Tillgång på bra vatten är nödvändigt för ett bra boende. För att få dricksvatten när man bor utanför det kommunala vattenledningsnätet behöver man en egen brunn.
Förr var det vanligt att man grävde en brunn, men i dag är detta sällsynt och i stället borrar brunnsborrare hål i berget för dricksvatten.

Regelbunden kontroll och underhåll av egen brunn

När du har egen brunn har du själv ansvar för vattnets kvalitet. Livsmedelsverket rekommenderar att vattnet analyseras vart tredje år. Är det flera fastigheter på samma vattenkälla bör man kontrollera vattnet en gång om året. Ska småbarn dricka vattnet är rekommendationen också varje år. Vattnet bör dessutom analyseras om det förändras märkbart, till exempel om slam bildas eller smak och lukt ändras.

Köpa fastighet med egen brunn

Brunnen ingår i köparens undersökningsplikt. Om köparen inte undersöker brunnen och inte heller har fått någon garanti på vattnets kvalitet får denne nästan alltid stå för kostnaden för att rätta till problemet.

Tänk på att den vattenanalys som gjorts kanske inte har letat efter de skadliga ämnen som finns just i denna brunn utan efter andra ämnen. Provet bör heller inte vara äldre än sex månader. Det kan alltså finnas all anledning att låta utföra ett nytt vattenprov hos ackrediterat vattenlaboratorium.

Anmärkningar på vattnet kan åtgärdas med vattenfilter. Att få en garanti av säljaren på att vattnet är tjänligt är naturligtvis det bästa.

Tips på bra information för dig med egen brunn:

Särskilda regler för dig som har ett litet företag

Vattenprov egen brunn kan vi på Brava Vattenrening hjälpa till med, det kan ibland räcka med ett gratis vattenprov, om inte tillhandahåller vi ackrediterade vattenanalyser till reducerat pris.

Är det något i den egna brunnen som behöver åtgärdas så har vi både pumpar, tryckkärl och vattenfilter för att hjälpa till på bästa sätt. Ta kontakt med oss så hjälper vi till, det är kostnadsfritt! 

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.