Humusfilter - Vattenfilter som tar bort färg, lukt och smak

Med våra specialiserade humusfilter kan du säkerställa att ditt vatten är rent och friskt genom att eliminera organiskt material som kan påverka smak, lukt och färg. Våra vattenfilter använder avancerad teknologi för att effektivt filtrera bort humus och andra föroreningar, vilket resulterar i renare och mer hälsosamt vatten för dig och din familj.

Vattenkran med vattenfilter för rent vatten
Kvinna som tvättar händerna i en kökskran med rent vatten renat med ett vattenfilter

Hur väljer jag rätt vattenfilter?

Allt börjar med en ackrediterad vattenanalys.
Brava Vattenrening erbjuder ackrediterad vattenanalys som ni till reducerat pris kan beställa genom Eurofins. Har ni redan en vattenanalys kan ni skicka den till oss så hjälper vi er med ett förslag.

 

Vattenkran med vattenfilter för rent vatten

Är ditt vatten gult?

Ert vatten är troligen påverkat av ytligt grundvatten och humus (organiskt material). I borrade brunnar är det sprickor i berget som leder ner det ytliga grundvattnet in i borrhålet, mängden varierar ofta i samband med nederbörd eller snösmältning.

 

Humusfilter - färg lukt och smak

Humusfilter – färg lukt och smak på vattnet. Humus är nedbrutna växt- och djurdelar vars ursprung inte längre kan identifieras med blotta ögat. Ytligt grundvatten samt sjöar kan ha humusämnen i vattnet som även kan få ett lågt pH till följd av de urlakade humussyrorna. Färg är oftast indikation på att vattnet är påverkat av humus, Vattnet får en gul nyans men är fortfarande helt klar i sikt och kan liknas vid äppeljuice. Man kan även mäta pH-värdet som oftast är lågt. Färg kan också upplevas om vattnet innehåller järn, järn måste uteslutas innan man renar vatten från humus, detta då järnoxid snabbt mättar ex. kol vilket blir kostsamt i längden.

Humusfilter finns i två utföranden

Humusfilter – Aktivt kol

Aktivt kol som förbrukas för att ersättas när det är mättat.

Humusfilter – Anjonbytare

Ett filter där filtermassan binder bl.a. humusämnen till sig, filtermassan rengörs löpande med salt och kan rena på nytt.

Underhåll/skötsel

Humusfilter – Kolfilter består av två komponenter, filtersand och kol. I botten på filtertuben skiktas två sorters sand i olika dimensioner för att maximera flödet på filtret. Ovan detta skikt av sand fylls sedan aktivt kol. En automatik flyttar runt och backspolar ut större partiklar i avloppet, detta för att utnyttja kolets livslängd optimalt. När humusfiltret är mättat, ersätts kolet i humusfiltret med nytt, kolet går inte att göra rent eller återanvända utan kasseras. Livslängden på Humusfilter varierar beroende på vattenuttag samt mängden ämnen som binds i kolet. Det kan också finnas andra ämnen i ett vatten som fastnar i kolet vilket påverkar livslängden på ett humusfilter.

Humusfilter – Anjonbytare som byter bort negativa joner som bl.a. Humus, filtermassan laddas löpande om med salt och kan då användas på nytt. Man kan även med fördel blanda katjonmassa och anjonmassa för att på det sättet rena fler ämnen med ett och samma filter. Ex. järn, mangan, kalk, humus samt även tungmetaller. Se Kombinationsfilter

Vi på Brava vattenrening hjälper er med att komma fram till rätt lösning.

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.