Humusfilter - färg lukt och smak


Humusfilter – färg lukt och smak på vattnet. Humus är nedbrutna växt- och djurdelar vars ursprung inte längre kan identifieras med blotta ögat. Ytligt grundvatten samt sjöar kan ha humusämnen i vattnet som även kan få ett lågt pH till följd av de urlakade humussyrorna. Färg är oftast indikation på att vattnet är påverkat av humus, Vattnet får en gul nyans men är fortfarande helt klar i sikt och kan liknas vid äppeljuice. Man kan även mäta pH-värdet som oftast är lågt. Färg kan också upplevas om vattnet innehåller järn, järn måste uteslutas innan man renar vatten från humus, detta då järnoxid snabbt mättar ex.  kol vilket blir kostsamt i längden.

Humusfilter finns i två utföranden
Humusfilter – Aktivt kol
som förbrukas för att ersättas när det är mättat.

Humusfilter – Anjonbytare där filtermassan binder bl.a. humusämnen till sig, filtermassan rengörs löpande med salt och kan rena på nytt.

Underhåll/skötsel
Humusfilter – Kolfilter
består av två komponenter, filtersand och kol. I botten på filtertuben skiktas två sorters sand i olika dimensioner för att maximera flödet på filtret. Ovan detta skikt av sand fylls sedan aktivt kol. En automatik flyttar runt och backspolar ut större partiklar i avloppet, detta för att utnyttja kolets livslängd optimalt. När humusfiltret är mättat, ersätts kolet i humusfiltret med nytt, kolet går inte att göra rent eller återanvända utan kasseras. Livslängden på Humusfilter varierar beroende på vattenuttag samt mängden ämnen som binds i kolet. Det kan också finnas andra ämnen i ett vatten som fastnar i kolet vilket påverkar livslängden på ett humusfilter.

Humusfilter – Anjonbytare som byter bort negativa joner som bl.a. Humus, filtermassan laddas löpande om med salt och kan då användas på nytt. Man kan även med fördel blanda katjonmassa och anjonmassa för att på det sättet rena fler ämnen med ett och samma filter. Ex. järn, mangan, kalk, humus samt även tungmetaller. Se Kombinationsfilter

Vi på Brava vattenrening hjälper er med att komma fram till rätt lösning.