Vattenfilter för lukt, Thetis

Thetis

  • Svavelväte
  • Oxidation av järn/mangan