Vattenfilter för järn, kalk, mangan, Poseidon

Poseidon

 • Kalk
 • Järn
 • Mangan
 • Flödesstyrt
 • Helt utan elektricitet
Vattenfilter för järn, kalk, mangan, Poseidon

Zeus

 • Kalk
 • Järn
 • Mangan
 • Humus
 • Uran
 • Flödesstyrt
 • Helt utan elektricitet
Vattenfilter för järn, kalk, mangan, humus, uran, Hekules-Oceanos

Oceanos

 • Kalk
 • Järn
 • Järnoxid
 • Mangan
 • Manganoxid
 • Flödesstyrt
 • Helt utan elektricitet
Vattenfilter för järn, kalk, mangan, humus, uran, Hekules-Oceanos

Herkules

 • Kalk
 • Järn
 • Järnoxid
 • Mangan
 • Manganoxid
 • Humus
 • Uran
 • Flödesstyrt
 • Helt utan elektricitet
Vattenfilter

Titan

 • Åtgärdar Lågt pH
 • Järnoxid
 • Manganoxid

Kombinationsfilter

Kombinationsfilter är samlingsnamnet på vattenfilter som kan anpassas för att åtgärda flera olika ämnen i vatten. Man använder ofta en teknik som kallas jonbytare där man laddar om (gör rent) filtermassan med salt. Ett vattenfilter där man blandar en katjon och en anjonmassa kan rena upp till 10 olika ämnen, i en och samma filterbehållare. Det blir extremt effektivt och billigt sätt att rena ett vatten på, både i inköp och underhåll.
Man kan också använda denna lösning för att rena ex. järn och samtidigt höja pH-värdet i vattnet. Att välja rätt kombinationsfilter ställer väldigt höga krav på noggrannhet och kunskap för att undvika tråkiga fel. Vi rekommenderar därför att ni vänder er till någon av våra experter på vattenrening så vi kan hjälper er.

Fördelen med kombinationsfilter är nog ganska självklara, i stället för tre olika vattenfilter så räcker det med ett vattenfilter, besparingen på inköpskostnad och underhåll blir därför avsevärd. Men det finns fallgropar, ett vattenfilter kan inte rymma tre vattenfilters fulla volym av filtermassor. Man måste därför veta hur mycket av varje ämne som finns i vattnet. Detta för att kunna anpassa mängden filtermedia, med storlek på filter för att få rätt backspolningsintervaller. För mycket av något ämne och det fungerar helt enkelt inte. Detta är något som både ni och vi vill undvika till varje pris. Har ni gamla vattenfilter som behöver servas eller renoveras, det kan bli billigare att bara byta ut dom mot ett kombinationsfilter i stället.

100% reningsgaranti
Det vi rekommenderar står vi bakom, det är därför vi alltid lämnar 100% reningsgaranti.
Lever inte resultatet upp till dina förväntningar som vi har sagt, så kan du alltid lämna tillbaka ditt vattenfilter till oss och få inköpskostnaden på filtret tillbaka.
Kontakta oss idag, kanske ett kombinationsfilter skulle kunna hjälpa även ert hushåll till ett friskt och bra vatten.

Bli kontaktad av oss och få gratis rådgivning