Olympus järnfilter

Ett litet och kraftfullt kombifilter

Olmpus reducerar kalk, järn och mangan i ett och samma filter!

* Olympus finns även i en plusmodell som reducerar svavelväte.

Olympus järnfilter vattenfilter

Installation
Installeras på inkommande vatten efter tryckkärl. Kräver avlopp för backspolningsvatten.

Unik teknik
Filtret styrs av en inbyggd digitalt tidsstyrd ventil för att säkerhetsställa att rätt backsolningsintervaller sker. Den har två unika funktioner för arr säkerhetsställa att process och dricksvatten alltid är fritt från föroreningar. Den har en automatisk stängning av utgående ventil samt framspolning efter regenerering. Under regenereringen stängs ventilen för utgående vatten av, vilket förhindrar att orenat vatten inte av misstag kan komma ut i ledningsnätet. När regenereringen är klar låter även ventilen vattnet spolas framåt, detta för att förhindra att den mängd orenat vatten som samlat sig i filtermassan inte hamnar i ledningsnätet utan spolas direkt ut i avloppet.

Regenerering
Föroreningarna (kalk, järn, mangan) fastnar i filtermassan. När filtermassan blir mättad rengörs den med saltvatten från saltbehållaren i filtret och spolas ut i avloppet. Denna process kallas regenerering. Med andra ord, saltet används endast för att rengöra filtermassan. I denna kompakta design är salttanken separerad från filterbehållaren för att undvika korrosionsangrepp på filterbehållaren.

Vi hjälper till!
Ta gärna kontakt med ditt närmaste Brava kontor så hjälper vi till med bedömningen och analys av ditt vatten för bästa resultat!

Specifikationer

• Kalk
• Järn
• Mangan

Modell Olympus

Höjd vattenfilter: 680 mm
Djup vattenfilter: 515 mm
Bredd vattenfilter: 378 mm
Flödeskapacitet: 37 l/min
Salt/regenerering: 1,3 kg
Vattenförbrukning/regenerering: 170 liter
Anslutning: 25 mm

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.