Vattenfilter för sjövatten

Pegasus

  • Partikelrening
  • Lukt
  • Färg
  • Smak
  • Bakterier
  • Miljövänlig teknik helt utan kemikalier

Sjövattenanläggning

Sjövattenanläggning är en teoretisk kombination av flera filter, där den vanligaste kombinationen består av tre olika filter. Först ett sedimentfilter för ev. partiklar i vattnet, i steg två ett kolfilter som avlägsnar humus (färg) samt även den unkna lukt som kan uppstå när organiskt material sönderfaller. Sist så låter man vattnet passera ett Ultra violett filter (Sk, UV-ljus) som bränner bort alla ev. skadliga bakterier som återfinns naturligt i ytvatten.
Ytvatten är definitionen på vatten som kommer från ytligt grundvatten, sjöar eller vattendrag.
Det är väldigt lockande att ha detta som vattenkälla av den självklara anledningen att vattnet inte kommer att ta slut. Har man tillgång till bräckt vatten eller vatten från östersjön kan man utöver en sjövattenanläggning även behöva rena vattnet från salter, se avsaltningsanläggning.

Är ni intresserad av om även ni kan ha en sjövattenanläggning? Kontakta oss så kommer vi ut kostnadsfritt och lämnar ett kostnadsförslag.

Viktiga saker att tänka på när man väljer en sjövattenanläggning.
En sjövattenanläggning kräver en sjövattenledning. Här lägger man en lång ledning (slang) där man håller ner ledningen på botten med hjälp av betongtyngder och en flytboj som håller upp intaget från botten för att undvika sediment. Det kräver då även en pump som förser avsaltningsanläggningen med vatten, denna kan vara torrställd (stå på land) eller nedsänkt i vattnet (s.k. dränkpump). Vid behov av åretruntvatten måste man även skydda anläggningen om risk för frost föreligger. Placeringen av vattenintaget måste säkerställa så att pumpen inte suger med sig sediment eller ev. gifter från ytan som kan bildas i samband med algblomning som sker varje år. Nästa steg är en vattenanalys som visar på vilka ev. ämnen som behöver åtgärdas.
Ta kontakt med någon av våra experter så hjälper vi er med alla detaljer och frågeställningar, så ni kan se om även ni kan använda er av eran sjö.

Bli kontaktad av oss och få gratis rådgivning