Vattenfilter för sjövatten

Pegasus

  • Partikelrening
  • Lukt
  • Färg
  • Smak
  • Bakterier
  • Miljövänlig teknik helt utan kemikalier