Dionysos Avsaltningsanläggning

  • Anpassas till ert behov
  • Tar bort salter och tungmetaller i hela fastigheten
  • Enkelt och smidigt
  • Miljövänlig teknik helt utan kemikalier

Avsaltningsanläggning

Avsaltningsanläggning – Östersjövatten eller borrade brunnar med påverkan från saltvatten. Avsaltningsanläggning består oftast av tre komponenter. Omvänd osmosenhet som avskiljer salter från vattnet, återmineralisering som ger tillbaka dom mineraler som vattnet kräver för att undvika korrosion på ledningsnätet samt en lagringstank anpassad för det vattenbehov som föreligger. Avsaltningsanläggning anpassas alltid efter ert behov efter att någon av våra duktiga medarbetare gjort en behovsanalys hemma hos er. Detta är självklart gratis och vi kommer tillsammans titta på vilka alternativ som finns samt alla kostnader, underhåll och livslängd.

Avsaltningsanläggning producerar ett s.k. Ultrarent vatten vilket ibland kan kräva att man måste renar vattnet innan en avsaltningsanläggning från ex. järn, mangan och kalk. Vi rekommenderar alltid en ackrediterad vattenanalys för att allt skall bli rätt. Vattenanalysen betalar ni som kund och får behålla, motsvarande summa har ni sedan till godo vid ett ev. filterköp.

Avsaltningsanläggning för östersjön eller skärgårdsvatten kräver även en sjövattenledning. Här lägger man en lång ledning (slang) där man håller ner ledningen på botten med hjälp av betongtyngder och en flytboj som håller upp intaget från botten för att undvika sediment. Det kräver då även en pump som förser avsaltningsanläggningen med vatten, denna kan vara torrställd (stå på land) eller nedsänkt i vattnet (s.k. dränkpump). Vid behov av åretruntvatten måste man även skydda anläggningen om risk för frost föreligger.

Avsaltningsanläggning används även i de fall där man har tungmetaller, bekämpningsmedel, fluorid eller andra skadliga ämnen för kroppen.

Olika krav och behov ställs alltså beroende på hur det ser ut på plats och era behov, men allt detta kan vi hjälpa er med. Vi monterar alla komponenter till en avsaltningsanläggning från början till färdig produkt från enskilda hushåll till samfälligheter med flera hushåll som använder samma vattenkälla. Ta kontakt med ert närmaste kontor eller ring och prata med några av våra duktiga medarbetare så hjälper vi er gärna fram till ett rent och hälsosamt vatten.

Bli kontaktad av oss och få gratis rådgivning