Avsaltningsanläggning för att omvandla havsvatten till dricksvatten

Avsaltningsanläggningen från BRAVA Vattenrening är en avancerad lösning för behandling av havs- och brunnsvatten. Den består av tre huvudkomponenter: omvänd osmos, återmineralisering och lagring. Anläggningen ger ultrarent vatten, men förbehandling kan krävas för att avlägsna järn, mangan och kalk. En vattenanalys rekommenderas alltid. BRAVA Vattenrening installerar avsaltningsanläggningar för hushåll och samfälligheter och ger kundstöd för rent vatten.

Vattenkran med vattenfilter för rent vatten
Kvinna som tvättar händerna i en kökskran med rent vatten renat med ett vattenfilter

Värt att tänka på när det kommer till din avsaltningsanläggning

Höga vattentemperaturer under sommaren kan gynna tillväxt av bakterier i din avsaltningsanläggning. I temperaturer över 20 °C finns det risk för att bakterier kan föröka sig. 

 

Vattenkran med vattenfilter för rent vatten

Är ditt vatten salt? Salt i vattnet kan ha många orsaker

Det händer att vattnet i en brunn är salt. Det beror oftast på att brunnen ligger nära havet och att saltvatten tränger in i brunnarna via sprickor i berget. Men det kan också bero på andra saker. 

 

Mer om vår avsaltningsanläggning

Avsaltningsanläggning – Östersjövatten eller borrade brunnar med påverkan från saltvatten. Avsaltningsanläggning består oftast av tre komponenter. Omvänd osmosenhet som avskiljer salter från vattnet, återmineralisering som ger tillbaka dom mineraler som vattnet kräver för att undvika korrosion på ledningsnätet samt en lagringstank anpassad för det vattenbehov som föreligger.

Avsaltningsanläggning anpassas alltid efter ert behov efter att någon av våra duktiga medarbetare gjort en vattenanalys och behovsanalys hemma hos er. Detta är självklart gratis och vi kommer tillsammans titta på vilka alternativ som finns samt alla kostnader, underhåll och livslängd.

Avsaltningsanläggning producerar ett s.k. Ultrarent vatten vilket ibland kan kräva att man måste renar vattnet innan en avsaltningsanläggning från ex. järn, mangan och kalk. Vi rekommenderar alltid en ackrediterad vattenanalys för att allt skall bli rätt. Vattenanalysen betalar ni som kund och får behålla, motsvarande summa har ni sedan till godo vid ett ev. köp av vattenfilter.

Avsaltningsanläggning för Östersjön eller skärgårdsvatten kräver även en sjövattenledning. Här lägger man en lång ledning (slang) där man håller ner ledningen på botten med hjälp av betongtyngder och en flytboj som håller upp intaget från botten för att undvika sediment. Det kräver då även en pump som förser avsaltningsanläggningen med vatten, denna kan vara torrställd (stå på land) eller nedsänkt i vattnet (s.k. dränkpump). Vid behov av åretruntvatten måste man även skydda anläggningen om risk för frost föreligger.

Avsaltningsanläggning används även i de fall där man har tungmetaller, bekämpningsmedel, fluorid eller andra skadliga ämnen för kroppen.

Olika krav och behov ställs alltså beroende på hur det ser ut på plats och era behov, men allt detta kan vi hjälpa er med. Vi monterar alla komponenter till en avsaltningsanläggning från början till färdig produkt från enskilda hushåll till samfälligheter med flera hushåll som använder samma vattenkälla. Ta kontakt med ert närmaste kontor eller ring och prata med några av våra duktiga medarbetare så hjälper vi er gärna fram till ett rent och hälsosamt vatten.

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.