Avsaltningsanläggning – Saltvatten

Salt i vattnet kan ha många orsaker

Det händer att vattnet i en brunn är salt. Det beror oftast på att brunnen ligger nära havet och att saltvatten tränger in i brunnarna via sprickor i berget.

Men det kan också bero på att vattnet härstammar från en tid då landet låg under havet och att en del av det vatten som då täckte landet finns kvar i form av salt grundvatten. Salt i grävda brunnar är ofta orsaken att vägsalt har trängt ner i marken och nått grundvattnet.

Så här fungerar en avsaltningsanläggning

Först förfiltreras vattnet för att få bort större partiklar som järn/mangan och kalk. Därefter pumpas vattnet genom ett så kallat RO (Reverse Osmosis)-membran som separerar salterna från vattnet.

Innan det renade vattnet blir dricksvatten går det genom ytterligare behandlingssteg, vanligen tillsats av mineralämnen, UV-ljus, och eventuell justering av pH-värdet. Salterna som tagits bort förs tillbaka till marken via avloppet eller stenkista sk. reject.

Efter avsaltningen förvaras det renade vattnet i en vattentank som är anpassad för ert vattenbehov. Tanken behöver kontrolleras och rengöras för att förhindra tillväxt av bakterier och alger. Risken för alger och bakterietillväxt ökar om du förvarar vattentanken i ett varmt och ljust utrymme.

Avsaltningsanläggning för mindre behov

Ibland finns inte behovet att rena hela huset från salter, man kan då med fördel enbart rena vattnet för mat och dryck. Detta gör då med en mindre RO-enhet som monteras under diskbänken. Via en separat kran levereras då ett rent och saltfritt vatten, även tungmetaller kan på detta sätt renas bort, i kranen.

Värt att tänka på med Avsaltningsanläggning

Igensättning av filter och membran

I en avsaltningsanläggning är det vanligt att det bildas kalkbeläggningar på förfilter och RO-membranet. Det gör att de sätts igen. Det kan därför krävas att ett vattenfilter för järn/mangan och kalk monteras före en avsaltningsanläggning.

Frätskador på ledningar och utrustning

Själva avsaltningen i sig gör vattnet surt, det vill säga får ett lågt pH-värde. Surt vatten kan leda till att ledningar och teknisk utrustning fräter sönder, korroderar. Detta justeras genom att tillsätta mineralämnen efter avsaltningen. man får då kontrollerar pH och alkalinitet löpande.

Bakterietillväxt vid höga temperaturer

Höga vattentemperaturer under sommaren kan gynna tillväxt av bakterier i din avsaltningsanläggning. I temperaturer över 20 °C finns det risk för att bakterier kan föröka sig. Man kan minimera bakterietillväxt med hjälp av ett sk. UV-ljus som bränner bort bakterierna ur vattnet efter en avsaltningsanläggning.

Vattenbrist

Den som har en avsaltningsanläggning och tar sitt vatten från stora hav eller borrad brunn, har ofta god tillgång till vatten och risken för vattenbrist är därför liten.

Lagringstanken för ert renade vatten anpassas efter ert behov, men då reningsprocessen sker långsamt, finns risken att vattnet i din avsaltningsanläggning kan ta slut vid stora vattenuttag.

 

 

Brava Vattenrening har stor erfarenhet när det kommer till rening av saltvatten, oavsett om ert behov är stort eller smått kan vi hjälpa er.

Vi erbjuder kostnadsfria hembesök med offert och gratis vattenprov på erat vatten.

 

 

Mer vanliga frågor

Kalk i vattnet

Får du vita avlagringar vid kranarna och på diskbänken, kanske även en vit rand i kastrullen när du kokar vatten?

Läs mer »

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.