Vattenfilter

Titan

  • Åtgärdar Lågt pH
  • Järnoxid
  • Manganoxid
Vattenfilter

Athena

  • Neutraliserar aggressiva kolsyra
  • Höjer pH-värdet
  • Kan monteras även om avlopp saknas
  • Enkel påfyllning av pH-massa utan att filter behöver demonteras