Vattenfilter

Titan

  • Åtgärdar Lågt pH
  • Järnoxid
  • Manganoxid
Vattenfilter

Athena

  • Neutraliserar aggressiva kolsyra
  • Höjer pH-värdet
  • Kan monteras även om avlopp saknas
  • Enkel påfyllning av pH-massa utan att filter behöver demonteras

Avsyrningsfilter - Lågt pH

Avsyrningsfilter – Lågt pH  neutraliserar den aggressiva kolsyran som bildas när nedbrytning av organiskt material sker. Lågt pH-värde är därför vanligt på grävda brunnar eller borrade brunnar som har påverkan från ytligt grundvatten. Ett vattendrag eller en sjö har oftast behov av ett avsyrningsfilter då förmultningsprocess sker hela tiden. Avsyrningsfilter motverkar den korrosion som uppstår när vattnet har ett pH-värde som understiger 7.0 (neutralt).

Hur vet jag vilket pH-värde jag har?
På en ackrediterad vattenanalys anges pH-värdet med ett s.k. referensvärde vid en viss temperatur. Det angivna värdet på din analys är alltså INTE ditt faktiska pH-värde. Anledningen till detta är för att i samband med provtagning så försvinner en del av den aggressiva kolsyran som utgör det sura i vattnet. I takt med att vattnet går upp i temperatur frigörs mer av de alkaliska ämnen (basiska) och resultatet blir då att pH-värdet stiger. Det är därför som Brava vattenrening alltid mäter pH-värdet direkt på plats, detta för att få ett så bra anpassat avsyrningsfilter som möjligt.

Avsyrningsfilter finns i flera utförande
Avsyrningsfilter uppströms, är en teknik som man med fördel kan använda sig av när det saknas avlopp. Tekniken kräver dock ett jämt vattenuttag och lämpar sig inte för ex. fritidshushåll och dyl. där vattnet står still under längre perioder. Risken finns då att filtermassan bränner ihop till en klump.

Det vanligaste typen av avsyrningsfilter är den där man backspolar och delar isär filtermassan med en tidstyrd automatik. Detta gör att man får cirkulation i filtret även om vattnet inte används under längre perioder.

Storleken på filtertuben, eller ”kontakttiden” vattnet har med filtermassan är viktigt för att uppnå rätt pH-värde. Att utgå från rätt pH-värde från början är alltså väldigt viktigt för att uppnå rätt effekt.

Underhåll/skötsel
I avsyrningsfilter finns en lättlöslig kalk som vattnet löser upp och förbrukar varefter man tar ut vatten och måste då fyllas upp. På filtertuben finns därför ett s.k. domhål där man enkelt kan fylla filtermassan utan att behöva koppla loss slangar och dyl. Hur mycket och när man behöver fylla på styrs av vattnets sammansättning samt vattenuttag, det är med andra ord olika för alla. Tillsammans med Avsyrningsfilter levereras därför alltid ett pH-test där man enkelt kan hålla koll på sitt pH-värde och få en indikation på när man skall fylla på massorna.