Grönt vatten

Grönt hår, gröna missfärgningar och ärgade kopplingar?

Aggressiv kolsyra och salter ger korrosion på ledningsnätet vilket löser ut koppar från rören.

Den aggressiva kolsyran sänker ert pH-värde som då blir surt och ökar risken för korrosionsskador på vattenledningar av metall. Även höga salthalter kan orsaka korrosion.

Symptom på aggressivt vatten:

  • Grönt hår – ljust hår blir grönaktigt när du tvättat det
  • Grön rand i toaletten
  • Ärgade kopplingar och skarvar på vattenledningsrör

pH-värde justeras genom ett avsyrningsfilter där vattnet filtreras genom en lättlöslig kalk som neutraliserar den aggressiva kolsyran så att vattnet blir basiskt. Vattnets flöde anpassas då det är viktigt att rätt kontakttid med filtermassan uppnås.

Kontakttiden baseras på det faktiska pH-värdet som bör mätas av kunnig personal på plats. Detta på grund av att värme och kontakt med syre snabbt förändrar ett pH-värde.

Avsyrningsfilter kan byggas som både nedströms och uppströmsfilter beroende på om det finns tillgång till avlopp eller ej. Det är viktigt att ett avsyrningsfilter kan dela isär filtermassan med jämna mellanrum, så den inte bränner ihop eller klumpar sig i filtertuben.

Kontrollera alltid pH-värdet direkt ur kranen då en vattenanalys anger ert pH-värde vid en specifik temperatur sk. referensvärde, och inte ert faktiska pH-värde i vattnet.

Problemet lågt pH kan åtgärdas med avsyrningsfilter.

Gå vidare till avsyrningsfilter för rening av aggressivt vatten

Mer vanliga frågor

Kalk i vattnet

Får du vita avlagringar vid kranarna och på diskbänken, kanske även en vit rand i kastrullen när du kokar vatten?

Läs mer »

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.