Svarta flagor i vattnet | Mangan i vatten

Mangan förekommer naturligt i berggrunden och sprids via grundvattnet. Mangan upplevs ofta som tjära och ger svarta missfärgningar i sanitetsutrustning eller i värsta fall kan missfärga och förstöra tvätt. Mangan kan ge en påbyggnad inne i rören som sedan lossnar och ger då små svarta flagor. Du kan också upptäcka mangan genom att känna med fingret inne i kranarna som då färgar fingret svart.
Andra indikationer kan vara:

  • tvätten får svarta, grå eller bruna fläckar
  • det bildas svarta partiklar i vatten som fått stå
  • du får svarta fällningar i silar och kranar.
  • vid stora eller plötsliga vattenuttag blir vattnet grumligt, svart.

 

Hur får vi i oss mangan?

Vi får i oss mangan genom maten vi äter. Mangan finns främst i livsmedel från växtriket som till exempel ris, havregryn och bladgrönsaker.

Vi får också i oss mangan genom dricksvattnet. I det kommunala dricksvattnet är gränsvärdet för mangan 0,05 milligram/l. För privata brunnar finns ett riktvärde på 0,3 milligram/l och WHOs hälsobaserade riktvärde är 0,4 milligram/l.

Kan man få i sig för mycket mangan?

För mycket mangan kan vara giftigt och påverka nervsystemet men kroppen har ett eget reglersystem i tarmen för att bara så mycket som är nödvändigt ska tas upp från det vi äter och dricker. Hos små barn är detta system inte fullt utvecklat vilket gör att det finns en risk att de får i sig för mycket mangan från mat och dricksvatten.

Modersmjölksersättning kan innehålla upp till 500 mikrogram mangan/l. Innehållet av mangan i modersmjölksersättningen kan man se i näringsdeklarationen. Livsmedelsverkets råd är att om möjligt välja produkter med låg manganhalt.

Barn som får modersmjölksersättning blandat med manganhaltigt vatten löper en viss risk för att får för mycket mangan. För hushåll med privata brunnar beräknas cirka 9 % av dessa (100 000 personer) ha brunnsvatten med manganhalter över WHO’s riktvärde. Om manganhalten i vattnet är högre än 0,4 mg/l bör vattnet inte användas när man blandar modersmjölksersättning. Om vattnet har manganhalter mellan 0,05 och 0,4 mg/l bör man välja den modersmjölksersättning som har det jämförelsevis lägsta innehållet av mangan.

Gränsvärde | Tekniskt och hälsomässigt

För kommunalt dricksvatten är gränsvärdet för mangan 0,05 mg/liter (SLVFS 2001:30), vilket är ett tekniskt gränsvärde som beror på risken för att mangan fälls ut i ledningsnätet. Utfällningarna kan släppa och komma ut i form av svarta klumpar som kan missfärga tvätt och sanitetsporslin. För enskilda brunnar gäller riktvärdet 0,3 mg/liter (Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning) som också är satt utifrån risken för utfällningar.

I Sverige anges inget gränsvärde för mangan ur hälsosynpunkt, man anser dock att det finns ett behov av ett hälsobaserat riktvärde för dricksvatten. Amerikanska naturvårdsverket (US EPA) anger ett hälsobaserat riktvärde på 0,3 mg/liter. WHO har på grund av oklarheterna vad gäller eventuella hälsoeffekter av mangan tagit bort sitt tidigare rekommenderade riktvärde på 0,4 mg/liter.

Gå vidare till manganfilter

Mer vanliga frågor

Kalk i vattnet

Får du vita avlagringar vid kranarna och på diskbänken, kanske även en vit rand i kastrullen när du kokar vatten?

Läs mer »

Gult vatten

Blir ditt vatten gult, ofta i samband med kraftigt regn eller efter snösmältningen, kan det bero på humus. Ert vatten

Läs mer »

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.