Vattenfilter för dricksvatten - Omvänd osmos filter

Omvänd osmos är en avancerad vattenreningsteknik som använder tryck för att separera och avlägsna föroreningar från vatten. Genom en halvgenomträngbar membranfiltrering process kan omvänd osmos effektivt ta bort oönskade partiklar, kemikalier, mikroorganismer och andra föroreningar från vatten, vilket resulterar i rent och klart dricksvatten. BRAVA Vattenrening är en ledande leverantör av vattenfilter för dricksvatten och erbjuder avancerade omvänd osmos-system för att säkerställa högkvalitativt vatten. Våra vattenfilter är utformade för att effektivt avlägsna föroreningar och förbättra vattenkvaliteten genom noggrant kalibrerade membran och innovativa reningstekniker för att möta behoven av renat dricksvatten för både hushåll och företag.

Vattenkran med vattenfilter för rent vatten
Kvinna som tvättar händerna i en kökskran med rent vatten renat med ett vattenfilter

Hur väljer jag rätt vattenfilter?

Vattenfilter fungerar lika olika som de kan se ut, det är därför viktigt att verkligen ta sig tid och lära sig hur just ditt vattenfilter fungerar. Då kan ni njuta av ett rent och hälsosamt vatten i många år framåt.

 

Vattenkran med vattenfilter för rent vatten

Vilket vattenfilter är bäst?

Svaret är lika enkelt som det är tråkigt, det beror på. BRAVA Vattenrening hjälper dig med att ge lite råd och tips om hur du bör gå tillväga när du ska välja rätt vattenfilter.

 

Dricksvatten - Omvänd osmos filter

Dricksvatten – Omvänd osmos filter är en sorts motsats till osmos. Den går ut på att man med hjälp av ett yttre tryck låter vattenmolekyler vandra genom ett halvgenomsläppligt membran. Följden blir att jonerna stannar kvar på ena sidan av membranet, medan vattenmolekylerna (vatten) passerar genom det. Jonerna leds direkt till avloppet och det renade vattnet kan drickas eller lagras.

Omvänd osmos filter är det effektivaste sättet att rena ett vatten från stort sätt alla skadliga ämnen som kan förekomma i ett vatten. Omvänd osmos filter åtgärdar tungmetaller som ex. uran, arsenik, bly men även bekämpningsmedel, PFAS och andra flyktiga ämnen.

Omvänd osmos filter finns i flera utförande och funktioner men fram för allt så har de olika kapacitet. Att välja rätt omvänd osmos filter är därför viktigt, främst för att det ska fungera smärtfritt men också hur underhålls och kostnadsperspektiv. Ett omvänd osmos filter som är billigt i inköp kan kosta väldigt mycket i underhåll.

Det finns främst tre olika tekniker inom omvänd osmos filter, mottrycksrenare, mellanlagring och direktflöde.

Omvänd osmos filter – Mottryck, vattnet produceras och lagras i ett kärl med mottryck (typ Hydropress), när man sedan öppnar kranen för att ta ut vatten släpps trycket och vattnet kommer ut.

Denna teknik lämpar som oftast för sommarhus där man har korta perioder av vattenuttag eller där man saknar värme under vintern. Underhållet är dyrare, men p.g.a. det lägre behovet ändå bättre rent ekonomiskt.

Omvänd osmos filter – Mellanlagring, vattnet produceras men lagras i stället i en trycklös tank. Vattnet levereras med en pump, vilket resulterar i ett högre flöde än en mottrycksrenare. För året runt bruk uppskattas detta då man inte får ett försämrat flöde. Tekniken ger också andra fördelar som UV-ljus för motverkan av bakterier, automatisk tömning om vattnet står still längre perioder. Men framförallt så är det att filtret gör rent membranet och även mäter reningsgrad på ert vatten. Detta medför väldigt låga underhållskostnader som gör denna teknik väldigt ekonomisk på sikt.

Omvänd osmos filter – Direktrenare, med ett större membran möjliggör man att mer vatten kan passera genom filtret. Här mellanlagras inte vattnet utan man kan ta ut vattnet i realtid. Mycket bra alternativ där man kräver ett större och längre vattenuttag. Här blir investeringskostnaden högre men man får att väldigt problemfritt ägande.

Vill man ha ett helt rent vatten i alla kranarna väljer man istället en avsaltningsanläggning för hela huset.

Vi på Brava Vattenrening hjälper er med att komma fram till den för just er bäst fungerande lösning på vattenfilter. Oavsett teknik eller varumärke, vi kan erbjuda alla.

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.