Vattenfilter med UV ljus för bakterier

Trojan

  • Desinfektion av vatten
  • Helt utan kemikalier

UV-ljus - Bakteriefilter

Har ni problem med bakterier i vattnet? Hur får man bort bakterier ur vatten? Svaret är: UV-ljus – Bakteriefilter

E. coli och koliformabakterier är tyvärr inte ovanliga i brunnsvatten, ett otätt brunnslock eller påverkan från avlopp eller åkerbruk kan ge dessa bakterier. Stillastående vatten från vattendrag eller blötområden kan också skapa problem med E. coli och koliformabakterier. Även där det föreligger risk för virus eller parasiten cryptosporidium i dricksvatten, är UV-ljus lösningen.

En del mikroorganismer kan orsaka sjukdom. De kallas patogena mikroorganismer. E.coli och andra koliforma bakterier kan innebära ett hälsoproblem och orsaken till förekomsten bör alltid utredas ordentligt. Det första steget är att försöka lokalisera källan till problemet, laga ett ev. trasigt lock till brunnen, eller gräva om ett trasigt avlopp är bättre än att lägga pengar på UV-ljus.

En annan anledning kan vara att ytvatten från åkrar eller avloppsvatten trängt in eller att smådjur trillat ner i brunnen. Det kan också finnas avlopp i närheten som inte renar tillräckligt bra och då sprider orenheter ner i grundvattnet. Närliggande åkrar eller gödselstackar kan också påverka grundvattnet i sin närhet.

Klorera Brunnen
Är man osäker på huruvida det är brunnen eller marken runt om som är kontaminerad är det bra att klorera brunnen. Man dödar då av alla mikroorganismer i brunnen med klor.  Några veckor senare tar man ett nytt vattenprov. Påvisar vattenprovet fortfarande förekomsten av E.coli och andra koliforma bakterier, kan man konstatera att marken är kontaminerad och därmed vattnet som kommer in i brunnen. Man åtgärdar då problemet genom att låta vattnet passera ett UV-ljus som dödar bakterierna.

 

Så fungerar det
UV-ljus, eller strålningen, har en så kallad bactericid effekt. Den ultravioletta strålningen gör att de molekylära förningarna i organiska molekyler som DNA, bryts sönder, Bakterier, virus och andra mikroorganismer dör och ytterligare celldelning förhindras. Mikroorganismerna kan inte heller reparera den skadade DNA-strukturen.

Har ni fått eller misstänker att ni fått bakterier i ert vatten så kan vi hjälpa er med val av rätt UV-ljus.
Både med att analysera ert vatten och förslå en lösning.