UV-ljus & Bakteriefilter

Utforska vårt sortiment av avancerade bakteriefilter och UV-filter, skräddarsydda för att effektivt eliminera bakterier och andra mikroorganismer från ditt vatten. Med våra högpresterande bakteriefilter och UV-filter kan du vara trygg i vetskapen om att ditt vatten är fritt från potentiellt farliga föroreningar, vilket gör det säkert att använda för allt från dricksvatten till hushållsbehov. Våra vattenfilter använder innovativ teknologi för att säkerställa att din vattenkälla är skyddad och ger renare och säkrare vatten för dig och din familj.

Vattenkran med vattenfilter för rent vatten
Kvinna som tvättar händerna i en kökskran med rent vatten renat med ett vattenfilter

Vad för bakterier kan förekomma i mitt vatten?

Det finns olika bakterier som man kan få i sitt vatten av olika anledningar. Läs mer om vilka bakterier som kan förekomma och vad det kan få för konsekvenser.

 

Vattenkran med vattenfilter för rent vatten

E. coli och koliforma bakterier i egen brunn

Har du fått en anmärkning eller kanske bedömningen otjänligt pga. E. coli så kan vi på BRAVA Vattenrening hjälpa er att lösa problemet och ta fram förslag på vattenfilter åt er.

 

Har ni problem med bakterier i vattnet? Hur får man bort bakterier ur vatten?

Svaret är: UV-ljus – Bakteriefilter

E. coli och koliformabakterier är tyvärr inte ovanliga i brunnsvatten, ett otätt brunnslock eller påverkan från avlopp eller åkerbruk kan ge dessa bakterier. Stillastående vatten från vattendrag eller blötområden kan också skapa problem med E. coli och koliformabakterier. Även där det föreligger risk för virus eller parasiten cryptosporidium i dricksvatten, är UV-ljus lösningen.

En del mikroorganismer kan orsaka sjukdom. De kallas patogena mikroorganismer. E.coli och andra koliforma bakterier kan innebära ett hälsoproblem och orsaken till förekomsten bör alltid utredas ordentligt. Det första steget är att försöka lokalisera källan till problemet, laga ett ev. trasigt lock till brunnen, eller gräva om ett trasigt avlopp är bättre än att lägga pengar på UV-ljus.

En annan anledning kan vara att ytvatten från åkrar eller avloppsvatten trängt in eller att smådjur trillat ner i brunnen. Det kan också finnas avlopp i närheten som inte renar tillräckligt bra och då sprider orenheter ner i grundvattnet. Närliggande åkrar eller gödselstackar kan också påverka grundvattnet i sin närhet.

Klorera Brunnen

Är man osäker på huruvida det är brunnen eller marken runt om som är kontaminerad är det bra att klorera brunnen. Man dödar då av alla mikroorganismer i brunnen med klor. Några veckor senare tar man ett nytt vattenprov. Påvisar vattenprovet fortfarande förekomsten av E.coli och andra koliforma bakterier, kan man konstatera att marken är kontaminerad och därmed vattnet som kommer in i brunnen. Man åtgärdar då problemet genom att låta vattnet passera ett UV-ljus som dödar bakterierna.

Så fungerar UV-ljus

UV-ljus, eller strålningen, har en så kallad bactericid effekt. Den ultravioletta strålningen gör att de molekylära förningarna i organiska molekyler som DNA, bryts sönder, Bakterier, virus och andra mikroorganismer dör och ytterligare celldelning förhindras. Mikroorganismerna kan inte heller reparera den skadade DNA-strukturen.

Har ni fått eller misstänker att ni fått bakterier i ert vatten så kan vi hjälpa er med val av rätt UV-ljus.
Både med att analysera ert vatten och förslå en lösning.

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.