Vattnet luktar illa

Luktar vattnet ägg kan det vara svavelväte.

I många brunnar (främst borrade brunnar) är svavelväte ett problem. Om svavelväte förekommer luktar dricksvattnet ungefär som ruttna ägg, men kan även ha en metallisk till kemisk doft.

Svavelväte utgör ingen hälsorisk, men är förstås ganska oangenämt. Vatten kan även få dålig lukt av mangan, järn eller av att yt- eller avloppsvatten trängt ned i brunnen, därför bör alltid orsaken till lukt undersökas.

Lukt i vatten går inte alltid att hitta i en vattenanalys eftersom gasen kan neutraliseras på vägen till labbet. Försvinner lukten efter att man utsatt vattnet för syre så är det i de flesta fall svavelväte.

Offeranod i varmvattenberedare kan ibland reagera på vissa ämnen i vattnet och ge unken, svavelliknande doft på främst på varmvatten. Kontrollera därför alltid om det är varmvattnet, kallvattnet eller båda, och om lukten försvinner när du vispar (luftar) vattnet.

  • Att vattnet luktar ägg är en vanliga kommentarer på svavelväte. Det kan även dofta kemiskt, eller lukt av lösningsmedel enligt vissa laboratorium.
  • Svavelväte känns enklast igen på att det neutraliseras i kontakt med syre, fyll ett glas och låt det stå ett tag så försvinner eller reduceras doften markant.
  • Lukt kan även orsakas av bakterier i en brunn
  • Ammonium är en kväveförening som också kan ge uppkomst till lukt i en brunn

Orsaken till lukt bör alltid kontrolleras.

Svavelväte avhjälps oftast genom att man syreaktiverar vattnet. Andra ämnen i vattnet kan reagera negativt vid syreaktivering ex. järn och mangan, det är därför viktigt att ha koll på alla ämnen i vattnet innan man gör en åtgärd. All åtgärd ger en förändring och det är alltid slutresultatet som räknas.

Gå vidare till vattenfilter för rening av lukt

Mer vanliga frågor

Kalk i vattnet

Får du vita avlagringar vid kranarna och på diskbänken, kanske även en vit rand i kastrullen när du kokar vatten?

Läs mer »

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.