Hestia humusfilter

Kraftfullt vattenfilter för rening av humus

Färgat vatten kan ofta bero på humus som kommer in i brunnen från ytligt markvatten vilket ger vattnet en gulbrun färg som även kan medföra lukt och smak.

Hestia filtrerar effektivt bort humus så ni kan njuta av ett klart och fint vatten.

Uranos uranfilter tungmetaller

Installation
Filtret installeras på inkommande vatten efter tryckkärl. Kräver avlopp för backspolningsvatten.

Funktion
Filtret styrs av en digitalt tidsstyrd ventil som har två viktiga funktioner för att säkerhetsställa att process och dricksvatten alltid är fritt från föroreningar. Under backspolningen stängs ventilen för utgående vatten vilket gör att orenat vatten inte av misstag kan komma ut i ledningsnätet. När backspolningen är klar sker även en framspolning som ser till att filtret direkt kan leverera rent, filtrerat vatten.

Regenerering
När filtermassan blir mättad av humus rengörs den automatiskt med saltvatten från en saltbehållare, denna process kallas regenerering. Saltvatten används endast för att rengöra filtermassan och spolas sedan ut i avloppet. Denna kompakta design har en skiljevägg mellan salttanken och filtretbehållaren för att undvika korrosionsangrepp på filterbehållaren.

Vi hjälper till!
Det finns många lösningar för rening av humushaltigt vatten beroende på vilka mängder och övriga ämnen som finns i vattnet. Ta gärna kontakt med ditt närmaste Brava kontor så hjälper vi er hela vägen.

Specifikationer

• Humus
• Färg

Höjd vattenfilter: 1100 mm
Djup vattenfilter: 620 mm
Bredd vattenfilter: 350 mm
Flödeskapacitet: 32 l/min
Salt/regenerering: 1,5 kg
Vattenförbrukning/regenerering: 200 liter
Anslutning: 25 mm

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.