Uranos uranfilter

Vattenfilter för Uran

Uranos innehåller en filtermassa som binder till sig uran. Filtermassan regenereras och backspolas regelbundet för att maximera reningskapacitet och livslängd.

Uranos uranfilter tungmetaller

Installation
Filtret installeras på inkommande vatten efter tryckkärl. Kräver el samt avlopp för backspolningsvatten.

Unik teknik
Filtret styrs av Bravas digitalt tidsstyrda ventil som har två unika funktioner för att säkerhetsställa att process och dricksvatten alltid är fritt från föroreningar. Den har en automatisk stängning av utgående ventil samt framspolning efter backspolning. Under backspolningen stängs ventilen för utgående vatten av, vilket gör att orenat vatten inte av misstag kan komma ut i ledningsnätet. När backspolningen är klar låter även ventilen vattnet spolas framåt, detta för att förhindra att den mängd orenat vatten som samlat sig i filtermassan inte hamnar i ledningsnätet utan spolas ut direkt i avloppet.

Regenerering
Föroreningarna fastnar i filtermassan. När filtermassan blir mättad rengörs den med saltvatten från saltbehållaren i filtret och spolas ut i avloppet. Denna process kallas regenerering . Med andra ord, saltet används endast för att rengöra filtermassan. I denna kompakta design är salttanken separerad från filterbehållaren för att undvika korrosion på filterbehållaren.

Vi hjälper till!
Ta gärna kontakt med ditt Brava kontor så hjälper vi till med bedömning och analys av ditt vatten för bästa resultat!

Specifikationer

• Åtgärdar Uran

Höjd: 1100 mm
Djup: 620 mm
Bredd: 350 mm
Flödeskapacitet: 32 l/min
Anslutning: 20 mm

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.