Triton 600

Kompakt avhärdningsfilter där högre flöden krävs

Triton 600 är ett flödesstyrt avhärdningsfilter för rening av kalk, filtret arbetar helt utan el och levererar avhärdat vatten utan avbrott.

Vattenfilter för flera hushåll, Triton 600
 
 
 

Stora flöden
600-modellen passar när det krävs stora flöden som flera villor med gemensam vattenkälla eller större fastigheter, hotell och restauranger.

Installation
Installeras på inkommande vatten efter tryckkärl. Kräver avlopp för backspolningsvatten.

Regenerering
Kalken fastnar i filtermassan. När filtermassan blir mättad med kalk rengörs den med saltvatten från saltbehållaren i filtret. Kalken spolas tillsammans med saltvattnet ut i avloppet. Denna process kallas regenerering. Med andra ord, saltet används endast för att rengöra filtermassan. Ditt Bravafilter har dubbla tuber med filtermassa, när den ena regenererar levererar den andra avhärdat mjukt vatten. Det betyder att produktionen av mjukt vatten sker oavbrutet 24 timmar om dygnet alla dagar på året.

Inga inställningar krävs!
Ditt Bravafilter levereras förinställt på hårdheten i ditt vatten. Vattenförbrukningen mäts oavbrutet så att filtret endast regenererar när det behövs. Ekonomiskt och effektivt! Om vattenförbrukningen ökar eller minskar behöver man inte ändra några inställningar, det gör filtret själv helt automatiskt.

Vi hjälper till!
Ta gärna kontakt med ditt Brava kontor så hjälper vi till med bedömning och analys av ditt vatten för bästa resultat!