Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Vad gör dricksvattnet dåligt?

Det vanligaste är att det är grundvatten som används i enskilda vattentäkter. Grundvattenkvaliteten varierar på olika platser i landet och beror bland annat på hur jorden och berggrunden ser ut.

Problem med vattenkvaliteten kan uppstå naturligt genom att olika ämnen fälls ut från berggrunden eller jordlagren till grundvattnet. Särskilt borrade brunnar kan innehålla höga halter av till exempel uran, arsenik, radon och fluorid. De material som används i brunnar och vattenledningar kan också ge höga halter av till exempel koppar och bly.
En grävd brunn anläggs mer ytligt än en bergborrad brunn är den utsatt för mer yttre påverkan, till exempel från avlopp och jordbruk. Därför har dricksvattnet från grävda brunnar ofta sämre kvalitet än det från bergborrade brunnar. 
 Höga halter av natrium och klorid kan bero på föroreningar från vägsaltning. Enligt den så kallade Klimat- och sårbarhetsutredningen kommer Sverige i framtiden att påverkas av klimatförändringar med högre temperatur, mer nederbörd och fler extrema vädersituationer. Det kan komma att ge problem för den framtida vattenförsörjningen, eftersom riskerna för smittspridning och förorening av dricksvattentäkter ökar.

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR