Otjänligt vatten – Vilka hälsorisker finns?

Var femte brunn i Sverige har Otjänligt vatten

Om ett provsvar visar att dricksvattnet är otjänligt, eller tjänligt med anmärkning, eller om du på annat sätt är missnöjd med kvaliteten, bör du som brunnsägare göra något åt det. Anlita alltid fackkunnigt folk för att åtgärda problemen. När det gäller problem med den mikrobiologiska kvaliteten ska orsaken alltid utredas först. Mikrobiologiska föroreningar kan ge mag- och tarmsjukdomar och andra akuta hälsoeffekter. I sällsynta fall kan mikroorganismer orsaka allvarliga kroniska skador hos vissa människor.
Kemiska ämnen i dricksvatten kan innebära hälsoeffekter på längre sikt, till exempel olika cancerformer, samt skador på lever och njurar.

Här är några vanliga orsaker till otjänligt vatten.

Bakterier
Förhöjda halter av koliforma bakterier och odlingsbara mikroorganismer kan tyda på att brunnen har blivit förorenad med ytvatten. Escherichia coli, vanligen kallad E. coli, används främst som indikatorer på förorening från avföring, det vill säga förorening från avlopp eller gödsel. Om det finns sådana bakterier i dricksvattnet är det stor risk att vattnet också innehåller sjukdomsframkallande mikroorganismer.

Påverkan från Åkerbruk
Kväveföreningar Ammonium, nitrit, nitrat och kalium kan indikera påverkan från åkerbruk eller gödsling. Orsaken skall alltid utredas.

Tungmetaller
Höga värden på bly, krom och koppar kan indikera att vattnet är korrosivt och då fäller ut dessa värden via ledningsnätet, viktigt är då att omsätta vattnet några minuter innan provtagning för att undvika detta. Bly, uran och arsenik är vanliga tungmetaller i vissa områden och återfinns naturligt i marken. Har man fått bedömningen otjänligt vatten så bör man rena vattnet innan det används till mat och dryck.

Radon
Radon är en ädelgas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Radium bildas vid sönderfall av uran, som finns i berggrunden. Problemet med radon i hushållsvattnet är att radon avgår från vattnet till inomhusluften. På så vis höjs radonhalten i inomhusmiljön. Långvarig exponering för radon och radondöttrar
ökar risken att drabbas av lungcancer. Risken är större ju högre radonhalten i luften är. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att cirka 500 personer årligen dör i lungcancer orsakat av radon. gränsvärdet på radon är 1000 bq/liter.

Fluorid
Fluorid förekommer naturligt i berggrunden främst i mineralerna flusspat, kryolit och apatit. Brunnar med höga fluoridhalter påträffas ofta inom områden där berggrunden är rik på flusspat (kalciumfluorid).
Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten bedöms vattnet som otjänligt vid fluoridhalt 1,5 mg/l.
Enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning bedöms vattnet som tjänligt med anmärkning vid 1,3 mg/l på grund av risk för tandemaljfläckar (fluoros) samt otjänligt vid fluoridhalt 6,0 mg/l på grund av risk för fluoridlagring i benvävnad (osteofluoros).

Bedömning
Ett vatten som bedöms som otjänligt behöver inte ge direkta hälsoeffekter utan kan på lång sikt påverka din hälsa negativt. Ett otjänligt vatten ska inte användas till dryck och matlagning, det bör åtgärdas inom en snar framtid.

Ansvar
Det är du som fastighetsägare/brunnsägare, eller din ägarförening, som är ansvarig för att säkerställa en god vattenkvalitet. Det innebär att du har ansvar för att kontrollera och ta prover på dricksvattnet i brunnen och det är även du som bör åtgärda eventuella problem.

 

Har du funderingar på hur ditt vatten är? Vi hjälper er! 

Kontakta oss

Mer vanliga frågor

Kalk i vattnet

Får du vita avlagringar vid kranarna och på diskbänken, kanske även en vit rand i kastrullen när du kokar vatten?

Läs mer »

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.