Varför är en vattenanalys nödvändig?

Varför är en vattenanalys nödvändig?

Rent vatten är inte bara en fantastisk törstsläckare. Det är nödvändigt för vår överlevnad.

Orent vatten kostar

Din egen och din familjs hälsa är förstås den viktigaste anledningen att hålla en hög vattenkvalitet i din brunn. Förutom att orsaka akuta magproblem kan orent vatten innehålla ämnen som påverkar hälsan på lång sikt utan att du märker något under tiden.

Orent vatten kan också leda till stora och onödiga kostnader. Hushållsmaskiner kan dra mer ström och slitas ut i förtid. Rörledningar kan sättas igen – eller korrodera så att läckage uppstår med vattenskador som följd.

Vad är det som påverkar vattnet?

Enligt en studie från 2007 som Livsmedelsverket redovisar har var femte privat vattentäkt otjänligt vatten. Det finns många anledningar till att vatten i privata brunnar försämras. Utsläppen från trafik och industri ökar, liksom försurningen och jordbrukens konstgödning.

Problemen i vatten från privata brunnar kan förstås bero på ämnen som finns naturligt i marken. Men också på att brunnen inte är helt tät eller att någon grannes avlopp ligger nära din brunn. Omständigheterna ändras och vattnet påverkas av dem.

Livsmedelsverket rekommenderar vattenanalys vart tredje år

Har du egen brunn rekommenderar Livsmedelsverket att du testar vattnet minst vart tredje år för att upptäcka eventuella problem med vattenkvaliteten. Oftare om ni är flera familjer på samma brunn. Misstänker du att ditt vatten är dåligt på något vis, ska du förstås låta analysera det direkt.

Varför en komplett ackrediterad vattenanalys?

En komplett ackrediterad vattenanalys innehåller fyra prover, Kemfysikalisk, mikrobiologisk, tungmetaller samt radon. Då får du svar på viktiga frågor om pH-värde, halten av mikroorganismer och andra tekniska samt hälsofarliga kemikalier.

Det finns många billiga analyser men om inte alla frågor besvarats kan det hända att du får en lösning som bara delvis löser problemet. Ofta finns det en kombination av orsaker och en enklare vattenanalys kanske bara identifierar ett problem. Det blir i slutänden ofta betydligt mer ekonomiskt att vara noggrann från början. Rådgör med oss så hjälper vi dig beställa rätt vattenanalys från våra ackrediterade laboratorier.

Vattenrening med metoder som passar dig

Skulle vattnet behöva renas så hjälper vi er. Man börjar genom att titta på hur erat behov ser ut. Vilket flöde och kapacitet behöver ni, finns det pool eller ett stort trädgårdsintresse så kan det innebära stora vattenuttag. Detta måste ert vattenfilter klara av.

Det finns en uppsjö av olika vattenfilter på marknaden,  alla är bra men inget är bra på allt, det finns manuella, tidstyrda samt flödestyrda vattenfilter. Fel filter kan inte bara innebära att det inte fungerar fullt ut, det kan också ge dålig livslängd med ökade underhållskostnader som följd. Ekonomiskt ska man alltså inte bara titta på själva inköpspriset utan vara noga med livslängd, underhåll och skötsel vilket i vissa fall med råga kan överstiga själva inköpskostnaden på sikt. Vi hjälper dig till rätt val oavsett varumärke då vi arbetar med filtertillverkare över hela världen.

Några vinster med rent vatten:

  • Friskt, gott vatten som gör mat och dryck rättvisa
  • Du slipper utfällningar och avlagringar som sätter igen såväl hudens porer som rörledningar
  • Renare tvätt och lägre tvättmedelsförbrukning
  • Renare badrum och mindre jobb med att skrubba rent
  • Dina VVS-installationer håller längre, kräver mindre underhåll och drar mindre ström.

Beställ din vattenanalys här

Mer vanliga frågor

Kalk i vattnet

Får du vita avlagringar vid kranarna och på diskbänken, kanske även en vit rand i kastrullen när du kokar vatten?

Läs mer »

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.