Alla vattenkällor är unika

Ett vanligt misstag är att många tror att vattenkällor som ligger nära varandra har samma vatten, men i själva verket är alla vattenkällor unika.

Små variationer så som borrdjup, täthet i foderrör, sprickor i cementrör eller helt enkelt påverkan i marken från skogsavverkning, avloppsinstallation kan ge stora förändringar i en vattenkälla bara på ett par meters avstånd. Det är därför alltid viktigt att kontrollera sitt vatten vart tredje år enligt livsmedelsverkets rekommendationer för att säkerhetsställa ett rent och friskt vatten.

Det finns fyra sorters dricksvattenanläggningar som används för privat bruk. Brunn är den vanligaste sorten, och allra vanligast är bergborrad brunn. Dessa sorter finns:

  • brunn – kan vara bergborrad eller grävd, eller i form av filter- eller rörspetsbrunn
  • ytvattentäkt
  • källa
  • liten avsaltningsanläggning för havs- eller bräckt vatten.

Det genomsnittliga dagsbehovet av dricksvatten beräknas till ungefär 140 liter per person. Ett permanentboende hushåll med fyra personer behöver alltså räkna med att det går åt ungefär 600 liter per dygn. För att en brunn ska ge tillräckligt med dricksvatten behöver det strömma minst 25 – 40 liter i timmen in i brunnen.

Det bör också finnas ett vattenmagasin i brunnen eller huset som en buffert när det används mer vatten än vad som rinner till. Det mesta vattnet som används i ett hushåll går åt vid tvätt, disk, personlig hygien och toalettspolning. För vatten till mat och dryck behövs ungefär 10 liter per person och dygn. Där är kravet på god kvalitet viktigast.

Utöver Livsmedelsverket finns andra nationella myndigheter som på olika sätt ansvarar för frågor som berör små dricksvattenanläggningar för privat bruk. Dessa är:

  • Boverket – Ansvarar för frågor som gäller plan- och bygglagen samt tekniska krav på dricksvattenledningar i hus.
  • Folkhälsomyndigheten –Frågor om hälsoskydd enligt lagen miljöbalken
  • Sveriges geologiska undersökning – Ansvarar för frågor om grundvattenkvalitet och brunnsborrning
  • Strålsäkerhetsmyndigheten – Myndighet som har mycket kunskap om radon
  • Havs- och vattenmyndigheten – Ansvarar för bevarande och hållbart nyttjande sjöar, vattendrag och hav

 

Vi har en bred kunskap om olika vattenkällor, fråga oss eller beställ ditt vattenprov här


Mer information på andra webbplatser

 

Mer vanliga frågor

Kalk i vattnet

Får du vita avlagringar vid kranarna och på diskbänken, kanske även en vit rand i kastrullen när du kokar vatten?

Läs mer »

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.