Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Så ökar klimatförändringar risken att bli sjuk av mat

Läs mer här

2021-11-25

En ny rapport visar att vi riskerar att bli sjuka av maten i framtiden. Ökad nederbörd, torka och extremväder påverkar både vatten, djur och grödors utsatthet för smittoämnen – och därmed även vår mat. Men det finns lösningar!

Såväl olika virus och bakterier, som salmonella och shigella, liksom parasiter och mögelgifter kan komma att öka i mat och dricksvatten i framtiden. Och det beror alltså på klimatförändringar i form av ökad torka eller nederbörd, högre medeltemperatur och mildare vintrar.

LÄS OCKSÅ: Debatt: “Vego minskar risken för framtida pandemier”

Ökad nederbörd och torka i Sverige

Enligt rapporten är det odling av såväl växter, som uppfödning av djur och produktion av dricksvatten, som med stor sannolikhet kommer att påverkas, och därmed hela vårt livsmedelssystem. För även här i Sverige kommer vi få mer nederbörd, framför allt i norr, och i södra delen finns ökad risk för torka och vattenbrist, enligt rapporten.

LÄS OCKSÅ: 50 förändringar i vardagen som ska rädda planeten

Här är 6 exempel på hur klimatet påverkar maten:

  • Översvämningar och extremväder kan leda till att bakterier sprids lättare från avlopp och betesmarker  till bevattningssystem och odlingsmarker och därmed även till grödor.
  • Torka som leder till vattenbrist innebär också en fara, då vi kan behöva använda bevattningsvatten som inte håller tillräckligt hög kvalitet. På så sätt kan skadliga mikroorganismer spridas vidare till grödor.
  • Djur kan bli mer mottagliga för sjukdomar på grund av värmeböljor och andra stressande klimatfaktorer.
  • Helt nya smittoämnen som drabbar djur kan också bli verklighet i Sverige. Precis som fler av de virus och bakterier som redan finns här.
  • Vi kan också få en ökad spridning och förekomst av insekter som är bärare av sjukdomar, som de sedan sprider vidare till grödor och större djur.
  • Högre vattentemperaturer kan också leda till mer smittoämnen i fisk och skaldjur.

LÄS OCKSÅ: Här gömmer sig den kritiserade palmoljan

Klimatanpassning en nyckel

Men, det finns sätt att tackla dessa risker på, som tur var. För det är viktigt att vi kan fortsätta hålla den goda livsmedelssäkerhet som vi har i dagsläget här i Sverige. Genom att klimatanpassa samhället minskar vi vår sårbarhet för klimatrelaterade händelser, och tar även vara på positiva effekter som ett förändrat klimat ger. Det kan handla om exempelvis stadsplanering och planering av vatten- och avloppssystem. Eller om rutiner inom lant- och skogsbruk och säkerhetsfrågor inom vår elförsörjning.

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR