Järn i vattnet

Har du gult vatten i kranen eller får gula missfärgningar av vattnet kan det innehålla för höga halter av järn

Jordskorpan innehåller ca 6 % järn. I jordens inre är järnhalterna betydligt högre, och på jorden som helhet är järn det vanligaste grundämnet. I brunnar är järnet vanligast i syrelöst form och syns inte med blotta ögat.

I kontakt med syre så övergår järnet till oxidform och blir då i sammanhanget en väldigt stor partikel. Järnet visar sig oftast i toalettstolen som då får en gulaktig ton vilket ger en tråkig missfärgning.

När vattnet står i ett ledningsnät så drar järnet det bundna syret ur vattnet och oxiderar i rören, därför får man en teknisk anmärkning på järn. Järnet sätter igen och skadar VVS-installationer och kan även missfärga tvätt.

Ofta bildas en flockig utfällning om vattnet får stå, vilket tyder på höga järnhalter. Du kan också få följande problem med järn:

  • Gul/bruna avlagringar i handfat, diskmaskin etc
  • Det kan komma stötar med gult vatten i kranen
  • vattnet smakar järn
  • tvätten får bruna eller svarta fläckar
  • i vatten som får stå bildas en rostfärgad bottensats
  • vattnet är grumligt.

Ett enkelt test man kan göra hemma:
Fyll upp ett glas vatten och låt det stå i fönstret ett par dagar, järnet kommer då oxideras och lägga sig på botten. Ev. humus kommer att stanna kvar i löst form.

  • Vattnet är klart och färglöst, med beläggning på botten – Vattnet innehåller främst järn
  • Vattnet är klart men gult, utan beläggning på botten – Vattnet innehåller främst humus
  • Vattnet är grumligt och gult, med beläggning på botten – Vattnet innehåller både järn och humus

Så här renar man järn/mangan

Historiskt är det vanligaste att rena järn genom att aktivt syresätta vattnet för att skapa järnoxid, de stora järnpartiklarna kan sedan samlas upp i en filtermassa.

Denna teknik ställer dock vissa krav på vattnet. Ämnen som humus (COD) samt lågt pH (främst i samband med mangan), kan hämma utfällningen vilket resulterar i att järnet inte fäller ut helt och därav passerar vattenfiltret.

Mangan och järn förekommer oftast tillsammans, mangan ställer ännu högre krav på just pH vid en sådan reningsteknik. I dessa fall är det oftast bäst att istället välja jonbyte som teknik för rening. En stor fördel är att även kalk (hårt vatten) samtidigt kan renas med denna teknik. I dessa fall räcker det med ett vattenfilter i stället för flera vattenfilter, innebärande lägre investeringskostnad och mindre underhåll.

Vikten av att välja rätt teknik är avgörande för att undvika dyra kostnader och underhåll i framtiden.

Brava Vattenrening har alla kända tekniker och marknadens bredaste sortiment, vi hjälper er från början till slut.

Gå vidare till järnfilter