Vi vill ha rent dricksvatten även i framtiden

Läs mer här

Sveriges VA-nät är gammalt och läcker som ett såll, men i dag vet ingen exakt hur illa ställt det är med den lokala infrastrukturen. Nu måste vi få kontroll på vattenfrågan och resurser att snabbare byta ut de gamla rören, skriver representanter för VA-Fakta.

Nyligen, mitt under rusningstrafik, uppstod ett slukhål i anslutning till E20 i Alingsås mot Göteborg. Vägen rasade in och en bil körde ner i hålet, varefter berörda delar av E20 fick stängas av. Orsaken var en vattenläcka på huvudvattenledningen.

Det svenska VA-nätet är gammalt och behöver rustas upp. Den tekniska livslängden för ledningarna uppskattas till 80-100 år, men utbytestakten är i dag närmare 260 år. I en samtid där klimatförändringar i form av höjda temperaturer och kraftiga skyfall sätter ytterligare press på ett redan ålderstiget VA-nät är behovet av att frågan hanteras stort.

Det behövs ett nationellt åtgärdsprogram för att säkra god kvalitet på dricksvatten i hela landet.

När Stefan Löfven (S) läste upp regeringsförklaringen 21 januari 2019 påtalade han vikten av rent vatten: ”Grundvattennivåerna ska säkras och tillgången till dricksvatten skyddas.” Det bådar gott då vår förhoppning är att 2019 blir året när regering, myndigheter och kommuner tar ett samlat grepp om VA-frågan. Därför föreslår VA-Fakta ett nationellt åtgärdsprogram för att säkra god kvalitet på dricksvatten i hela landet:

För det första måste regeringen säkerställa en myndighet på nationell nivå med kontroll på investeringsbehoven och statusen på ledningarna i hela landet. I dag vet ingen exakt hur illa ställt det är med den lokala infrastrukturen. Vattenfrågorna är i skrivande stund utspridda på 20 olika myndigheter. Det är inte hållbart.

För det andra måste kommunerna få ekonomiska möjligheter att öka utbytestakten.

För det andra måste kommunerna få ekonomiska möjligheter att öka utbytestakten. Behöver vi se över reglerna för hur kommuner får fondera medel? Ska vi skapa ett nytt Robin Hood-system för infrastruktur som omfördelar resurser mellan rika och fattiga kommuner? Behöver vi se över möjligheterna för privata investeringar i VA-infrastrukturen? Det är frågor vi måste utreda.

För det tredje måste riksdagen besluta om en leveransgaranti som ger hushåll ersättning om de blir utan vatten. Efter stormen Gudrun 2005 införde Sverige en ersättning som betalas ut automatiskt när elkunder blir utan el längre än tolv timmar. Det är dags att införa motsvarande ersättning för avbrott i vattenleveransen. Det skulle stimulera fler kommuner att ta kontroll över investeringsbehoven och genomföra den upprustning som krävs.

Vi har vant oss vid att det alltid kommer rent dricksvatten ur kranen. Denna resurs är i dag hotad. Vi förväntar oss krafttag från vår nya landsbygdsminister och regering i arbetet med att trygga dricksvattenförsörjningen till alla i hela Sverige.

Hampe Mobärg

vd Maskinentreprenörerna

Anders Mårtensson

vd VVS-Fabrikanternas råd

Mats Rosman

vd Svenska Rörgrossistföreningen VVS

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.