18.03.21

Varningen: Drick inte vattnet i Björklinge

Läs mer här

UPPDATERAD 21-03-18
PUBLICERAD 21-03-17

Prover av dricksvattnet i Björklinge har visat på för höga halter av PAH, som bildas av organiskt material. Nu rekommenderar Uppsala vatten allmänheten att inte använda dricksvattnet från det kommunala ledningsnätet.

Uppmaningen gäller för Björklinge, Läby och Skuttunge.

– Vi har hittat PAH i dricksvattennätet vilket är väldigt ovanligt. På ett ställe är det över gränsvärdet och därför går vi ut med den här uppmaningen, säger Bertil Lustig, chef för dricksvattenavdelningen vid Uppsala vatten.

PAH är ett slags kolväten, som bildas när organiska material hettas upp eller förbränns ofullständigt.

Det överstigna värdet upptäcktes vid en kontroll.

Låga halter

– Vi ser allvarligt på det här och tar det säkra före det osäkra och går ut med den här rekommendationen. Men det är inte så att man behöver vara orolig om man har druckit vattnet. Det är väldigt låga halter som ligger precis ovanför gränsvärdet, säger Bertil Lustig.

Hur har PAH hamnat i dricksvattnet?

– Det är väldigt svårt att svara på, vi undersöker det nu. En teori skulle kunna vara att ledningarna går igenom mark som är förorenad med PAH, säger Bertil Lustig.

Uppsala vatten kommer nu att fortlöpande undersöka vattenkvalitén.

Tankbilar – på obestämd tid

Boende i området uppmanas att hämta vatten från tankbilar, som finns i området, i stället.

Hur länge rekommendationen om att inte dricka vattnet gäller är oklart.

– Minst två dagar i alla fall, då vi behöver två godkända prover för att kunna ge grönt ljus igen, säger Bertil Lustig.