22.05.17

Varning för vattenbrist i Sverige – hotar dricksvattnet

Läs mer här

Varning för vattenbrist i Sverige – hotar dricksvattnet

Det är stor risk att det blir ont om vatten i sommaren, varnar nio svenska myndigheter.

Om det blir vattenbrist kan tillgången till dricksvatten drabbas.

– Vi har inte riktigt varit med om det tidigare, säger Christina Nordensten, rådgivare och projektledare för den nationella vattenkatastrofgruppen, Vaka.

För lite nederbörd under de senaste två åren kan leda till vattenbrist på flera håll i landet.

Det skulle påverka bland annat jordbruk, industri, turism – och kanske till och med tillgången till dricksvatten.

Enligt SGU, Sveriges geologiska undersökning, är risken störst i östra Sverige upp till mellersta Norrland (från Blekinge till Västernorrland) samt de inre delarna av Götaland.

Följ kommunens uppdateringar

Allmänheten uppmanas hålla koll på om kommunen går ut med varningar eller bevattningsförbud, till exempel genom att följa kommunens hemsida.

För att själv minska sin vattenförbrukning kan man till exempel låta bli att låta kranen stå öppen i onödan, fylla disk- och tvättmaskinen ordentligt, inte tvätta bilen hemma, inte vattna gräset samt duscha kortare tid och låta bli att bada i badkaret.

– Om alla hjälps åt att spara vatten har det effekt, säger Christina Nordensten, rådgivare och projektledare för den nationella vattenkatastrofgruppen, Vaka.

”Inte varit med om tidigare”

På Öland och Gotland har det tidigare varit vattenbrist. Om det drabbar stora delar av landet skulle det kunna bli brist på dricksvatten och tvinga fram ransonering.

Vad händer om det blir brist?

– Vi har inte riktigt varit med om det tidigare, men man kan titta på hur det varit på Öland och Gotland. Dit har man kört vatten i tankbil, men om bristsituationen drabbar stora delar av län eller kommuner blir det svårare att hantera – så många tankbilar har vi nog inte. Då kanske det bli så att man får ransonera, säger Christina Nordensten.