VA SYD ringar in bakteriekälla i Lunds dricksvatten

Läs mer här

Pressmeddelande  •  Mar 17, 2017 18:22 CET

Efter ett metodiskt och systematiskt arbete i kombination med provtagning, spolning och genomgång av ledningsnätet har VA SYD idag kunnat ringa in området för en källa till problemen med koliforma bakterier till ett snävare geografiskt område.

Det avgränsade området ligger inne på Region Skånes sjukhusområde, SUS i Lund. Eftersom det berörda ledningsnätet ligger i Region Skånes mark arbetar VA SYD och Region Skåne nu tillsammans för att komma till rätta med problemen.

– Så länge det påverkar VA SYDs kunder tar vi självklart ansvar för att hjälpa till och lösa pro-blemet, säger Eva Kristensson, kommunikationschef på VA SYD. Det känns skönt att vi kommer framåt i vårt arbete och hoppas att alla lundabor snart kan dricka sitt vatten som vanligt, tillägger hon.

Under fredagskvällen och helgen fortsätter arbetet med att spola ledningsnätet kombinerat med provtagning.

– Det är naturligtvis mycket positivt att vi mer och mer ringar in det område där källan finns. Under helgen arbetar Region Skåne fortsatt intensivt tillsammans med VA SYD och gör ytterligare provtagningar på och runt om sjukhusområdet. Vi vill ju så fort som möjligt lösa den här frågan för patienternas, sjukhuspersonalens och Lundabornas bästa, säger Peter Hartvig, stabschef i Regionfastigheter, Region Skåne.

Kokningsrekommendationen kvarstår tills vidare för samma område som tidigare, se karta här.

Nästa pressinformation från VA SYD kommer på söndag den 19 mars klockan 16.30.

Kontakt
Presskontakt, VA SYD 0738-530360
Kontakt Peter Hartvig, Regionfastigheter, Region Skåne 070-622 78 95

Bakgrund
Vattenprover från VA SYD visade den 9 mars på koliforma bakterier, som vanligtvis finns i jord, i vattnet i Lunds stad och delar av Eslövs kommun. Kokrekommendation gick ut från VA SYD på grund av otjänligt dricksvatten. Redan på eftermiddagen den 9 mars kunde delar av kokrekommendationen dras tillbaka för halva Lunds stad och flertalet berörda orter utanför Lund. Efter fortsatt arbete med att spåra källan och spola ledningarna, så kunde VA SYD den 12 mars avgränsa problemet till en mindre del av Lunds stad.

VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.