Trångsundsbor larmar om bensinluktande vatten

https://mitti.se/nyheter/trangsundsbor-larmar-bensinluktande/

NYHETERFastighetsägare på Bäcklöparevägen larmade i augusti om bensinlukt i vattnet, sedan dess har provisoriskt vatten dragits in och Stockholm Vatten börjat byta ut ledningarna. Men fortfarande vet inte de boende om vattnet är farligt.

I augusti förra året så larmade fastighetsägare på Bäcklöparevägen i Trångsund om att vattnet luktade och smakade bensinlikt.

– En skarp bensinlik lukt kom i vågor och vattnet smakade riktigt illa så vi kontaktade Stockholm vatten som snabbt kom ut, berättar några av fastighetsägarna som drivit frågan med kommunen.

Stockholm vatten och avlopp, SVOA, anlitade ett konsultbolag som tog dricksvattenprover, men svaren visade inte på någon förorening. Däremot observerade SVOA:s personal en flyktig lukt av diesel, enligt protokoll. Även senare markprover visade inga tecken på föroreningar, enligt kommunens anteckningar, men däremot en förhöjning av alifater, vilket är huvudämnet i oljeprodukter.

– Att det är förhöjning av alifater är en indikation på en förorening, så kommunen borde fortsatt ta prover, menar fastighetsägarna som flertalat gånger påtalat för kommunen att det inte tagits rätt prover, bland annat porgasmätning för flyktig gas.

Nytvättade kläder luktade bensinstation

I oktober beslutade SVOA att vattnet inte var tjänligt att dricka och provisoriskt vatten drogs in till de berörda fastighetsägarna.

– Även om inte proverna visade något så är reglerna strikta och vatten som luktar är inte tjänligt att dricka, därför drog vi in provisoriskt vatten, berättar Sonny Sundelin på SVOA.

– Vattnet var otjänligt att dricka, men det var däremot okej att tvätta sig med trots att vattendimman innehåller samma förorening som dricksvatten. Vi fick alltså i oss förorenat vatten i lungor och på huden, alifater i lungor kan leda till kemisk lunginflammation. Kläder som vi tvättade fick vädras i flera timmar för att vi inte skulle lukta gammal bensinstation, säger fastighetsägarna.

SVOA tog beslut om att byta ut nuvarande PE-rören till kopparrör, något som ska hålla ute eventuella föroreningar från dricksvattnet.

– När man bara byter ledningar så tar man inte reda på källan till problemet. Kommunen har nonchalerat oss under flera månader och korrekta provtagningar har inte gjorts, säger fastighetsägarna.

Korrekt hantering av ärendet enligt myndighet

Miljötillsynsavdelningen anser att dricksvattenärendet hade kunnat stängas redan i höstas.

– Eftersom inga provtagningar av dricksvattnet visat något så hade ärendet kunnat stängas redan i höstas. När SVOA dessutom dragit in provisoriskt vatten så innebär det också att de slutfört sitt uppdrag ur lagstiftningssynpunkt – att leverera säkert vatten. Men eftersom vi misstänkte att det kunde finnas en markförorening så kontaktades mark- och exploateringssektionen, berättar Staffan Stafström på miljötillsynsavdelningen.

Är det normalt att det tar åtta månader innan man tar korrekta provtagningar?

– Ja, ett sådant här ärende kan ta flera år innan det klaras upp. Men om man ska vara självkritisk skulle kanske ärendet samordnats bättre mellan parterna tidigare och möjligen hade fler prover kunnat genomföras några veckor tidigare. Men jag kan inte se att ärendet sticker ut med avseende på handläggningstid och komplexitet, ur tillsynssynpunkt har det hanterats på korrekt sätt, säger Staffan Stafström.

Kommunen tar in ny konsult

Sedan en vecka tillbaka har SVOA avbrutit arbetet med att byta vattenledningar på Bäcklöparevägen, för att avvakta nya provtagningar. Och en extern miljökonsult har tagits in till stöd för mark- och exploateringssektionen.

– Vi har tagit det här på största allvar och ska nu samordna oss, vi har också tagit in ett nytt externt företag som ska genomföra bland annat porgasmätningar och eventuellt borrprover för att se om det finns någon förorening. Vi kommer också att ha ett informationsmöte med fastighetsägarna för att berätta om provtagningen, berättar Åke Andersson, som är konsult för ärendet på mark- och exploateringssektionen sedan en vecka tillbaka.

Varför har det tagit så lång tid att informera fastighetsägarna?

– Det har funnits en mejlkonversation med vissa fastighetsägare och mark- och exploateringsenheten sedan januari. Men det är först nu vi går vidare med att informera läget och kommande provtagningar, säger Åke Andersson.

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.