Skalbaggens knölar hjälper forskare att skapa vatten ur luften

Den Namibiska ökenskalbaggen samlar vatten med hjälp av de små knölarna på ryggen.

Den Namibiska ökenskalbaggen samlar vatten med hjälp av de små knölarna på ryggen.

En kombination av egenskaper hos en ökenlevande skalbagge, kaktustaggar och köttätande växter ligger bakom ett nytt material som kan framställa dricksvatten ur luften.

Det finns i dag flera olika tekniker för att samla dricksvatten ur den fukt som alltid, även i torra klimat, finns i luften. Och nu hävdar amerikanska forskare att man skapat ett material som är långt effektivare än andra syntetiska fuktskördare.

Det är forskare på Harvarduniversitetet som med inspiration från naturen tagit fram materialet som består av element från tre olika växter och djur som lever på några av världens varmaste platser.

Apar efter skalbaggen

I centrum står den Namibiska ökenskalbaggen, som med hjälp av sitt knottriga skal samlar vatten när fuktiga dimma drar in över öknen.

Man har sedan kombinerat detta med kaktustaggars geometri och det extremt hala ytskiktet som köttätande växter består av.

”Vi såg att geometrin från knölarna på ökenskalbaggen var nog för att samla ihop fukt, men genom att kombinera detta med asymmetrin från kaktustaggar och den nästan friktionsfria ytan på de köttätande växterna, kunde vi ta fram ett material som kan samla en större volym vatten på kort tid jämfört med andra material.”, säger en av forskarna bakom studien, som publicerats i tidskriften Nature.

Rent dricksvatten till fler

I dag är vattenbrist en realitet för över en miljard människor på jorden – och ett självklart användningsområde är att skapa rent dricksvatten på dessa platser.

Extra gynnsamt lär det vara i länder där det råder brist på grundvatten, men där man samtidigt har en hög luftfuktighet.

Ett annat användningsområde för materialet kan vara inom kärnkraftindustrin, där en viktig del i processen handlar om att kondensera ånga till vatten, som sedan pumpas in i reaktorn.

”Den här designen skulle kunna snabba på hela processen eller till och med tillåta att man ökar temperaturen, vilket skulle kunna öka energieffektiviteten markant”, säger en av forskarna till Science alert.

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.