Bevattningsförbudet förlängs

https://www.barometern.se/nybro/bevattningsforbudet-forlangs-2/

 

NYBRO ,

Gårdsryd har ett av sex vattenverk i kommunen. Här renas grundvattnet innan det blir dricksvatten.
Gårdsryd har ett av sex vattenverk i kommunen. Här renas grundvattnet innan det blir dricksvatten.
Foto: Jan Stenqvist

Bevattningsförbudet i Nybro kommun har förlängts till den 31 augusti. Skälet uppges vara att grundvattennivåerna just nu är mycket låga.

Efter att vattenkrisen på Öland blev uppmärksammad på försommaren har bevakningen av vattennivåerna i främst Nybroåsen intensifierats. Sedan den 1 juni sker kontroller varje vecka.

– Det vi kan se är att nivåerna pendlar, och att det är stadigt låga nivåer det handlar om. Vi hade torrår i början av 1990-talet, och då var vi i en liknande situation. Nu är vi i närheten av de nivåerna, alltså i nedre regionen av en meter under normalnivå, säger Albert Madebjörk, ledamot i Nybro Energis styrelse.

I slutet av maj beslutade Nybro Energi att införda bevattningsförbud i Nybro kommun – en förebyggande åtgärd i syfte att försöka spara på det kommunala vattnet. I praktiken innebar det ett stopp för att vattna i trädgårdar med slang eller spridare – eller fylla pooler.

Eftersom grundvattnet inte fyllts på har förbudet förlängts till månadsskiftet augusti/september.

– Det finns ingen juridik att tillämpa kring detta, så det är alltså inte brottsligt att vattna med slang. Att införa bevattningsförbud är snarare ett sätt att använda ett tuffare vokabulär för att uppmuntra människor att vara sparsamma med vattnet, säger han.

Skälet till vattenbristen i regionen är välkänd – dåligt med regn i höstas och en snöfattig vinter kom att påverka grundvattennivån. Särskilt tydligt blev det på Öland där det talades om kris. Att sätta krisstämpel för situationen i inlandet är inte aktuellt. Så ansträngd är inte vattensituationen.

– Nej, det kan man inte säga. Det är till och med så att Nybro tillsammans med andra kommuner försöker hjälpa Öland med vatten. Det går dagliga transporter härifrån över till ön. Omkring 100 kubikmeter dagligen – och det kommer att fortgå hela sommaren.

– Det som man kan fundera på, och kanske oroas en del för, är om hösten blir regnfattig och det blir dåligt med snö i vinter – om torkan alltså fortsätter. Då kan det bli besvärligt, säger Albert Madebjörk.

Nybro Energi har också kontrollpunkter i Örsjö, Bäckebo och Orrefors men där har Albert Madebjörk inga säkra uppgifter. Grundvattnet förmodas vara lägre än normalt, men inte oroväckande lägre – och inte i samma låga nivåer som Gårdsryd och Nybroåsen.

– Min uppfattning är att det pendlar även här men att det då kan röra sig om någon eller några centimeter, säger han.

I början av juni gick Nybro Energi ut med ett pressmeddelande där de vädjade om sparsamhet: “Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Länge har vi tagit för givet att tillgången till bra dricksvatten i Sverige är oändlig. Den knappa nederbörden sedan i höstas och de låga grundvattennivåerna har förändrat situationen i vår del av landet på oväntat kort tid. Därför infördes bevattningsförbud.”

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.