Den som har kommunalt vatten kan känna sig trygg, enligt kommunens miljöchef Reidar Danielsson. Och för det mesta är vattnet helt okej även i enskilda brunnar.

– Vi har ju bra vatten i Sverige. Men just därför är det kanske lätt att invaggas i säkerhet och inte kolla vad man har i brunnen, säger han.

Miljöförvaltningen har nu fått en halv miljon kronor för att göra en informationskampanj om brunnsvatten. Huvudbudskapet är att alla brunnsägare ska låta testa sitt vatten, helst vart tredje år.

En sammanställning som Socialstyrelsen gjorde 2007 visade att nästan 35 procent av de grävda brunnarna och 10 procent av de borrade hade otjänligt dricksvatten. Bara var femte brunn klarade sig helt utan anmärkning.

– Det absolut vanligaste problemet är att bakterier tar sig in i dåligt underhållna brunnar, säger Reidar Danielsson.

När man ändå tar vattenprover är det klokt att passa på att testa för metaller och radon också, tycker miljöchefen. Särskilt aktuellt är det för de som har enskild brunn i närheten av Berg, där man nyligen konstaterat höga halter av arsenik, kadmium och radon i jorden.

– De grundvattenprover som kommunen har tagit i närheten visar inga höga halter alls, men där det finns arsenik i marken är risken större att det också finns i vattnet, säger Reidar Danielsson.

Rekommendationen att testa för metaller i vattnet gäller dock inte bara Berg.

– Arsenik, tungmetaller och radon kan finnas varsomhelst.

Den som vill testa sitt brunnsvatten måste vända sig till ett privat laboratorium. Ett av de största i branschen är Alcontrol i Linköping.

Det går att undersöka bara bakterier eller metaller, men företaget rekommenderar det så kallade trygghetspaket där det mesta ingår. Den som har borrad brunn bör också lägga till ett radontest. Allt som allt går det då på nära 2 000 kronor.

– De flesta vattenprover får någon anmärkning. Men nuförtiden finns det filter som kan lösa nästan alla typer av problem. Det är egentligen bara saltvatten och lera som filtertillverkarna har lite problem med, säger Matilda Dahlin, koordinator för enskilt vatten på Alcontrol.

Saltvatten låter inte som något problem för Östergötlands inlandskommuner?

– Jodå, det händer då och då att man stöter på relikt saltvatten när man borrar.

När det gäller tungmetaller är det inte alltid brunnsvattnet det är fel på.

– En del rör och kranar släpper ut metaller i vattnet. Så det är alltid en god idé att spola en stund innan man använder vattnet, säger Matilda Dahlin.