Gult vatten

Blir ditt vatten gult, ofta i samband med kraftigt regn eller efter snösmältningen, kan det bero på humus.

Ert vatten är troligen påverkat av ytligt grundvatten och humus (organiskt material). I borrade brunnar är det sprickor i berget som leder ner det ytliga grundvattnet in i borrhålet, mängden varierar ofta i samband med nederbörd eller snösmältning.
Humus i grävda brunnar kommer ofta från otäta ringar eller stress i marken från ex. skogsavverkning eller grävarbeten.
Ytvattnet innehåller humusämnen (organiskt material) i löst form och kan både missfärga vattnet och ge det dålig smak och lukt. Humus i vattnet kan också orsaka:

  • Gulfärgad tvätt
  • Gult vatten i badkaret
  • Lågt pH-värde (aggressivt vatten)
  • Bakterier som kan komma från det ytliga grundvattnet
  • Vattnet påverkas av åkerbruk och gödsling

Vattenfilter för humus är ett effektivt sätt att rena gult vatten

Gå vidare till vattenfilter för humus

Bli kontaktad av oss och få gratis rådgivning