Gult vatten

Blir ditt vatten gult, ofta i samband med kraftigt regn eller efter snösmältningen, kan det bero på humus.

Ert vatten är troligen påverkat av ytligt grundvatten och humus (organiskt material). I borrade brunnar är det sprickor i berget som leder ner det ytliga grundvattnet in i borrhålet, mängden varierar ofta i samband med nederbörd eller snösmältning.
Humus i grävda brunnar kommer ofta från otäta ringar eller stress i marken från ex. skogsavverkning eller grävarbeten.
Ytvattnet innehåller humusämnen (organiskt material) i löst form och kan både missfärga vattnet och ge det dålig smak och lukt. Humus i vattnet kan också orsaka:

  • Gulfärgad tvätt
  • Gult vatten i badkaret
  • Lågt pH-värde (aggressivt vatten)
  • Bakterier som kan komma från det ytliga grundvattnet
  • Vattnet påverkas av åkerbruk och gödsling

Vattenfilter för humus är ett effektivt sätt att rena gult vatten

Gå vidare till vattenfilter för humus