Bakterier i vattnet

E.coli, koliforma bakterier, virus och andra mikroorganismer kan komma in i vattnet och orsaka magproblem och illamående.

En del mikroorganismer kan orsaka sjukdom. De kallas patogena mikroorganismer. E.coli och andra koliforma bakterier kan innebära ett hälsoproblem och orsaken till förekomsten bör alltid utredas ordentligt.

Anledningen kan vara att ytvatten från åkrar eller avloppsvatten trängt in eller att smådjur trillat ner i brunnen. Det kan också finnas avlopp i närheten som inte renar tillräckligt bra och då sprider orenheter ner i grundvattnet. Närliggande åkrar eller gödselstackar kan också påverka grundvattnet i sin närhet.

Är man osäker på huruvida det är brunnen eller marken runt om som är kontaminerad är det bra att klorera brunnen. Man dödar då av alla mikroorganismer i brunnen med klor.  Några veckor senare tar man ett nytt vattenprov.

Påvisar vattenprovet fortfarande förekomsten av E.coli och andra koliforma bakterier, kan man konstatera att marken är kontaminerad och därmed vattnet som kommer in i brunnen. Man åtgärdar då problemet genom att låta vattnet passera ett UV-ljus som dödar bakterierna. Brava Vattenrening tillhandahåller den typen av vattenfilter.

Gå vidare till vattenfilter för rening av bakterier