04.06.14

Vattenfilter till sommarstugan!

I Sverige finns det runt en miljon sommarstugor/fritidshus som får sitt dricksvatten från enskilda brunnar. Med den kunskapen är det oroväckande att cirka 20% av alla enskilda brunnar i Sverige beräknas ha en vattenkvalitet som anses tjänlig utan anmärkning. Föroreningarna i resterande brunnar kommer ofta från avlopp, dynghögar, utedass, åkermark samt ämnen som urlakas ur berggrunden. Grävda brunnar anläggs ofta ytligt och är speciellt utsatta för ytvattenförändringar.

Hur ser det ut i er sommarstuga? Har ni koll på att vattnet är rent? Om inte, så vore det nog en bra idé att undersöka detta, något som vi gärna hjälper till med. Vi gör ett kostnadsfritt hembesök där vi ser över pumpen, tryckkärlet, utrymmet, underhållet samt ser över vattenkvalitén.

I samråd med dig tar vi sedan fram den bästa lösningen för just ditt vatten. Kontakta oss idag för mer information.

Bli kontaktad av oss och få gratis rådgivning