Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Livsmedelsverket – Radon i dricksvatten från egen brunn

Länk till PDF

Förord
Livsmedelsverket har sedan flera år tillbaka råd om enskild dricksvattenförsörjning. Råden har nu
reviderats utifrån uppdaterade underlag inom mikrobiologi och toxikologi.
Uppdateringen av råden baseras på oberoende vetenskapliga risk- och nyttovärderingar. Med
utgångspunkt från dessa har sedan avvägningar gjorts där även andra relevanta faktorer har vägts in för
att bedöma om och vilka råd som ska ges.
I denna rapport redovisas motiven till de råd som ges om radon i dricksvatten från egen brunn. Det
vetenskapliga underlaget för råden finns beskrivna i Livsmedelsverkets riskvärderingsrapport om
Radioaktiva ämnen i livsmedel och i dricksvatten från egen brunn (Svensson 2017).

Följande personer har arbetat med att ta fram denna hanteringsrapport: Mia Kristersson, toxikolog,
Emma Halldin Ankarberg, toxikolog, Christina Lantz, mikrobiolog och projektledare, Åsa Rosengren,
mikrobiolog och Emma Hansson, miljövetare.
Rickard Bjerselius

Teamchef, Avdelningen för hållbara matvanor
Livsmedelsverket juni 2019

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR