Egen brunn – med förhöjd halt av natrium, är det farligt?

Vad säger Livsmedelsverket

Hej ! Har gjort en analys av vårt vatten ( borrad brunn ). Fick tillbaka analysen och allt ser bra ut. Men fick en anmärkning på att vi har lite höjt värde av natrium ( 140mg ). Vi avhärdar vattnet med hjälp av salt-tabletter

Är det okej att vår 7 månaders bebis dricker detta? Har sökt runt på internet men hittar inget direkt svar mer än att bebisar ej ska få i sig för mycket salt.

// Orolig förälder
——————————————–

Hej,
tack för din fråga.

Vattnet kan drickas även av bebisar
Ja, det går bra även för er bebis att dricka av vattnet även om det innehåller en natriumhalt på 140 mg/l. Det blir ett litet extra tillskott av natrium för ert barn, men det är ändå inom den nivå som ett litet barn klarar.

Det allra mesta av det natrium som vi får i oss kommer från maten.Gränsvärdet för natrium i kommunalt vatten är 200 mg/l. Det finns alltså de som har kommunaltvatten med den natriumhalt som ni har.

Årlig provtagning rekommenderas för barnfamiljer
Det är bra om ni håller koll och regelbundet provtar ert dricksvatten. Livsmedelsverket rekommenderar provtagning en gång per år om det finns barn i hushållet.

Med vänlig hälsning
Livsmedelsverket