Thetis

Syreaktivator för rening av svavelväte samt oxidation av järn och mangan

Smidig syreaktivator som neutraliserar svavelväte och kan monteras på både hydrofor samt hydropress.

Vattenfilter för lukt, Thetis
 
 
 

Installation
Syreaktivator Thetis monteras mellan pump och tryckkärl, kräver tillgång till avlopp.

Så fungerar det
Syreaktivator Thetis är utformad för att lufta och syresätta vatten när tryckkärlet är en Hydropress (membrantank). Kan även monteras på en hydrofor med enklare modifiering. Thetis består av en ”oximat” som är sammanbyggd med en avluftningsbehållare. Thetis tillsätter intermittent luft till vattnet. I avluftningsbehållaren blandas luft och vatten, vilket gör att järn och mangan oxideras samt svavelväte neutraliseras. Vid pumpstopp släpps överskottsluften ut via en avluftare på toppen av behållaren. Utrustningen är avsedd för pumpar med kapacitet på 15- 50l/min.

Vi hjälper till!
Ta gärna kontakt med ditt närmaste Brava kontor så hjälper vi till med bedömning och analys av ditt vatten för bästa resultat!