Radonett

Radonett är Europas mest effektiva radon/gasavskiljare

Radonett reducerar inte bara radon. Radonett är en gasavskiljare vilket innebär att det tillsätts mycket luft i processen och då sker även andra positiva effekter:

• Radon, reningsgrad upp till 99,9%
• Tar bort svavelväte och metangas
• Höjer lågt pH-värde på naturlig väg till ca 7,5 utan tillsats av kemikalier
• Avlägsnar aggressiv kolsyra.

Med Radonett radonavskiljare får du

• Europas mest sålda radonavskiljare
• Radonavskiljaren med högst reningsgrad i samtliga tester (SSI, STUK, SLV)
• Den enda radonavskiljaren med bakteriedödande UV-ljus
• Marknadens mest testade och kompletta radonavskiljare
• Europas enda ISO 14025, CE och EPD godkända radonavskiljare
• Radonavskiljare och trycksättningspump i rostfritt stål
• Ingen radioaktiv kolfilermassa som måste bytas

Radonett erbjuds i utförande från ett hushåll upp till
kommunala verk med en reningsgrad upp till 99,9%.

Vattenfilter för radon, Radonett
 
 
 

Bli kontaktad av oss och få gratis rådgivning