Olympus

Ett litet och kraftfullt kombifilter

Olmpus reducerar kalk, järn och mangan i ett och samma filter!

* Olympus finns även i en plusmodell som reducerar svavelväte.

Vattenfilter för järn, kalk, mangan, svavelväte, Olympus
 
 
 

Installation
Installeras på inkommande vatten efter tryckkärl. Kräver avlopp för backspolningsvatten.

Unik teknik
Filtret styrs av en inbyggd digitalt tidsstyrd ventil för att säkerhetsställa att rätt backsolningsintervaller sker. Den har två unika funktioner för arr säkerhetsställa att process och dricksvatten alltid är fritt från föroreningar. Den har en automatisk stängning av utgående ventil samt framspolning efter regenerering. Under regenereringen stängs ventilen för utgående vatten av, vilket förhindrar att orenat vatten inte av misstag kan komma ut i ledningsnätet. När regenereringen är klar låter även ventilen vattnet spolas framåt, detta för att förhindra att den mängd orenat vatten som samlat sig i filtermassan inte hamnar i ledningsnätet utan spolas direkt ut i avloppet.

Regenerering
Föroreningarna (kalk, järn, mangan) fastnar i filtermassan. När filtermassan blir mättad rengörs den med saltvatten från saltbehållaren i filtret och spolas ut i avloppet. Denna process kallas regenerering. Med andra ord, saltet används endast för att rengöra filtermassan. I denna kompakta design är salttanken separerad från filterbehållaren för att undvika korrosionsangrepp på filterbehållaren.

Vi hjälper till!
Ta gärna kontakt med ditt närmaste Brava kontor så hjälper vi till med bedömningen och analys av ditt vatten för bästa resultat!