Oceanos

Ett unikt kombinationspaket, kraftfullt och flexibelt

Filtreringslösningen klarar tuffa vatten med höga halter av järn, mangan och kalk.

Båda vattenfilter i paketet är 100 % flödesstyrda vilket håller ner förbrukningskostnader och ser till att ni långsiktigt har ett stabilt, rent vatten.

Vattenfilter för järn, kalk, mangan, humus, uran, Hekules-Oceanos
 
 
 

Installation
Installeras på inkommande vatten efter tryckkärl. Kräver avlopp för backspolningsvatten.

Regenerering
Kalk, järn och mangan fastnar i filtermassan. När filtermassan blir mättad rengörs den med saltvatten från saltbehållaren. Föroreningarna spolas tillsammans med saltvattnet ut i avloppet. Denna process kallas regenerering. Med andra ord, saltet används endast för att rengöra filtermassan. Ditt Bravafilter har dubbla tuber med filtermassa, när den ena regenererar levererar den andra rent vatten. Det betyder att produktionen av rent vatten sker oavbrutet 24 timmar om dygnet alla dagar på året.

Inga inställningar krävs
Ditt Bravafilter levereras förinställt baserat på värdena från din vattenanalys. Vattenförbrukningen mäts oavbrutet så att filtret endast regenererar när det behövs. Ekonomiskt och effektivt! Om vattenförbrukningen ökar eller minskar behöver man inte ändra några inställningar, det gör filtret själv helt automatiskt.

Vi hjälper till!
Ta gärna kontakt med ditt närmaste Brava kontor så hjälper vi till med bedömningen och analys av ditt vatten för bästa resultat!