Titan

Kombinationsfilter för Lågt pH samt järn/mangan

Åtgärdar lågt pH från 6,5 samt Järn/mangan i oxidform, automatisk backspolning förlänger filtermassans livslängd samt upprätthåller en god vattenkvalité.

Vattenfilter
 
 
 

Installation
Filtret installeras på inkommande vatten efter tryckkärl. Kräver el samt avlopp för backspolningsvatten.

Unik teknik
Filtret styrs av Bravas digitalt tidsstyrda ventil som har två unika funktioner för att säkerhetsställa att process och dricksvatten alltid är fritt från föroreningar. Den har en automatisk stängning av utgående ventil samt framspolning efter backspolning. Under backspolningen stängs ventilen för utgående vatten av, vilket gör att orenat vatten inte av misstag kan komma ut i ledningsnätet. När backspolningen är klar låter även ventilen vattnet spolas framåt, detta för att förhindra att den mängd orenat vatten som samlat sig i filtermassan inte hamnar i ledningsnätet utan spolas ut direkt i avloppet.

Skötsel
En del av filtermassan förbrukas och fylls på med jämna mellanrum. När och hur mycket kan lätt kontrolleras av den medföljande pH-mätaren. Vid påfyllning av pH-massa lossar man enkelt tanklocket på ovansidan av filtret och fyller på ny filtermassa utan övrig demontering.

Vi hjälper till!
Ta gärna kontakt med ditt närmaste Brava kontor så hjälper vi till med bedömning och analys av ditt vatten för bästa resultat!