Apollon

Vattenfilter för rening av  järn- och manganoxid

Järn och mangan kan vara en orsak till missfärgningar, smak och lukt men även igensatta ledningar, varmvattenberedare och tvättmaskiner.

För hus och hälsa renar Apollon vattnet från järnoxid och manganoxid.

Vattenfilter
 
 
 

Installation
Filtret installeras på inkommande vatten efter tryckkärl. Kräver avlopp för backspolningsvatten.

Funktion
Filtret styrs av Bravas digitalt tidsstyrda ventil som har två viktiga funktioner för att säkerhetsställa att process och dricksvatten alltid är fritt från föroreningar. Under backspolningen stängs ventilen för utgående vatten vilket gör att orenat vatten inte av misstag kan komma ut i ledningsnätet. När backspolningen är klar sker även en framspolning som ser till att filtret direkt kan leverera rent, filtrerat vatten.

Vi hjälper till!
Vid oxidation av järn och mangan ställs höga krav på bl.a. pH-värde och syretillgång, men även humus samt mängden järn och mangan kan påverka resultatet. Ta gärna kontakt med ditt närmaste Bravakontor så hjälper vi er hela vägen.