Helios

Vattenfilter för rening av färg, lukt och smak

Helios innehåller en filtermassa bestående av aktivt kol som åtgärdar humus, färg och lukter i vattnet. Filtermassan backspolas regelbundet för att maximera reningskapacitet och livslängd genom att kolpartiklarna flyttas om och utnyttjas fullt ut.

Vattenfilter
 
 
 

Installation
Filtret installeras på inkommande vatten efter tryckkärl. Kräver el och avlopp för backspolningsvatten.

Funktion 
Filtret styrs av Bravas digitalt tidsstyrda ventil som har två unika funktioner för att säkerhetsställa att process och dricksvatten alltid är fritt från föroreningar. Den har en automatisk stängning av utgående ventil samt framspolning efter backspolning. Under backspolningen stängs ventilen för utgående vatten av, vilket gör att orenat vatten inte av misstag kan komma ut i ledningsnätet. När backspolningen är klar låter även ventilen vattnet spolas framåt, detta för att förhindra att den mängd orenat vatten som samlat sig i filtermassan inte hamnar i ledningsnätet utan spolas ut direkt i avloppet.

Vi hjälper till!
Det aktiva kolet förbrukas och behöver bytas ut. Hur ofta beror på hushållets vattenförbrukning samt vattnets kvalitet. Ta gärna kontakt med ditt närmaste Brava kontor så hjälper vi till med bedömning och analys av ditt vatten för bästa resultat!

Bli kontaktad av oss och få gratis rådgivning