Athena

Vattenfilter för lågt pH

Ett lågt pH värde kan orsaka korrosionsangrepp men även gröna missfärgningar av både vitvaror och hår.

Athena innehåller en filtermassa där man beroende på vattnets karaktär kan anpassa mängd och typ av filtermassa för att åtgärda lågt pH-värde.

Vattenfilter
 
 
 

Installation
Detta filter kan monteras både med och utan avlopp.

Unik teknik
Filtret styrs av Bravas digitalt tidsstyrda ventil som har två unika funktioner för att säkerhetsställa att process och dricksvatten alltid är fritt från föroreningar. Den har en automatisk stängning av utgående ventil samt framspolning efter backspolning. Under backspolningen stängs ventilen för utgående vatten av, vilket gör att orenat vatten inte av misstag kan komma ut i ledningsnätet. När backspolningen är klar låter även ventilen vattnet spolas framåt, detta för att förhindra att den mängd orenat vatten som samlat sig i filtermassan inte hamnar i ledningsnätet utan spolas ut direkt i avloppet. I dom fall där avlopp saknas konverterar man om filtret att arbeta uppströms, filtret monteras då före tryckkärl.

Skötsel
En del filtermassa förbrukas och behöver fyllas på med jämna mellanrum. När och hur mycket kan lätt kontrolleras av den medföljande pH-mätaren. Det följer även med en ventil så man lätt kan justera in det rätta pH-värdet och på det sättet skydda det övriga ledningsnätet från onödigt mycket kalk. Vid påfyllning av pH-massa lossar man enkelt tanklocket på ovansidan av filtret och fyller på ny filtermassa utan övrig demontering.

Vi hjälper till!

Ta gärna kontakt med ditt Brava kontor så hjälper vi till med bedömning och analys av ditt vatten för bästa resultat!

Bli kontaktad av oss och få gratis rådgivning