Triton HT65

Kompakt avhärdningsfilter som även kan kopplas på inkommande varmvatten

Triton HT65 är ett flödesstyrt avhärdningsfilter för rening av kalk, filtret arbetar helt utan el och levererar avhärdat vatten utan avbrott.
Filtret är anpassat för restaurangdiskmaskiner som använder varmvatten.

Avhärdningsfilter för inkommande varmvatten, Triton HT65
 
 
 

Installation
Installeras på inkommande vatten efter tryckkärl. Kräver avlopp för backspolningsvatten.

Regenerering
Kalken fastnar i filtermassan. När filtermassan blir mättad med kalk rengörs den med saltvatten från saltbehållaren i filtret. Kalken spolas tillsammans med saltvattnet ut i avloppet. Denna process kallas regenerering. Med andra ord, saltet används endast för att rengöra filtermassan. Ditt Bravafilter har dubbla tuber med filtermassa, när den ena regenererar levererar den andra avhärdat mjukt vatten. Det betyder att produktionen av mjukt vatten sker oavbrutet 24 timmar om dygnet alla dagar på året.

Inga inställningar krävs!
Ditt Bravafilter levereras förinställt på hårdheten i ditt vatten. Vattenförbrukningen mäts oavbrutet så att filtret endast regenererar när det behövs. Ekonomiskt och effektivt! Om vattenförbrukningen ökar eller minskar behöver man inte ändra några inställningar, det gör filtret själv helt automatiskt.

Vi hjälper till!
Ta gärna kontakt med ditt närmaste Brava kontor så hjälper vi till med bedömning och analys av ditt vatten för bästa resultat!