Vattenrening för storkök

Inom livsmedelsproduktion är vattenkvalité av högsta vikt, även skolor, djurhållning etc. har oftast höga krav på sig där det skall finnas en egenkontroll och regelbundna vattenanalyser som skall redovisas till miljökontoret. Vi hjälper er att utarbeta en egenkontroll samt ta fram de analyser som krävs.

Vi kan hjälpa er med följande:

 • Riskanalys
 • Egenkontroll
 • Vattenprover
 • Provtagnings- och analysfrekvens
 • Åtgärder vid försämrad dricksvattenkvalitet
 • Kvalitetskrav i form av gränsvärden

Kontakta oss så hjälper vi till

Man washing dish
 

En avhärdare betalar sig själv och sparar på vår miljö

Ett mjuk vatten betyder att man kan använda mindre mängd rengöringsmedel och diskmedel. Använder du mer blir det inte renare, däremot åker mer kemikalier ut i avloppet. Ett mjukt vatten betyder också att man inte behöver avkalka så ofta och att det vanligen inte finns behov av att använda diskmaskinssalt. Ett kommunalt vatten har en hårdhetsgrad i snitt på 4-8 DH, det innebär att vattnet oftast bedöms som  medelhårt.

 

 

Vattenrening för storkök

Sätt hårt mot hårt vatten i storköket – Vattenrening för storkök

Hårt vatten, alltså vatten med för hög kalkhalt, är precis som vid all industriell vattenanvändning det som har tydligast inverkan på materiel, maskiner och produkter. Men lyckligtvis är det både enkelt och lönsamt att åtgärda.

Brava Vattenrening har många års erfarenhet av att förse storköksmarknaden med alla typer av vattenfilter, avhärdningsfilter och RO-filter till diskmaskiner, kombiugnar och kaffemaskiner samt hela kök. Vi har en väl fungerande och rikstäckande serviceorganisation. Vi är etablerade i Enskede söder om Stockholm med kontor och lager.

 • Diskmaskinen fungerar betydligt bättre och behöver avsevärt mindre diskmedel. Inget avkalkningsmedel behövs.
 • Livslängden på diskmaskiner och alla andra maskiner som får arbeta med ett mjukare vatten kommer att bli betydligt längre.
 • Mjukt vatten resulterar i lägre elförbrukning

Med ett mjukt rent vatten kommer alla vattenanvändande system och apparater att arbeta snabbare och effektivare. Dessutom skonar man miljön genom att använda mindre rengöringsmedel.

Industriell vattenanvändning – Vattenrening för storkök

Professionell industriell användning av vatten kan vara allt från en biltvätt till rengöring och kylning inom tillverkningsindustrin, eller duscharna i en idrottsanlägging.

Hårt vatten, eller vatten med för hög kalkhalt, är det största generella problemet och samtidigt det som är enklast och lönsammast att åtgärda.

Ett Brava kalkfilter som avhärdar vattnet fungerar helt utan elektricitet, renar sig automatiskt och ger alltid direkt märkbara fördelar:

 • Betydligt bättre rengöringsresultat och hygienegenskaper.
 • Avsevärt minskad förbrukning av rengöringsmedel, tvättmedel etc.
 • Inget kalk som binder partiklar och sätter igen munstycken, ger droppande kranar etc.
 • Inga beläggningar i vattensystem, vattenrör, ventiler, termostater etc som minskar genomströmning och verkar funktionsnedsättande.
 • Inga isolerande beläggningar i vattenvärmare och värmesystem som effektivt sänker effekten och ökar energibehovet.

Kalkrelaterade förluster i varmvattenberedaren – Vattenrening för storkök

 • Med ett mjukare renare vatten kommer ditt värmesystem att arbeta snabbare och effektivare.
 • Elementen i varmvattenberedaren kommer att hålla längre.
 • Rörsystemet förblir intakt och ger högsta möjliga flöden i tappkranarna.
 • Tidigare avlagringar försvinner bit för bit och systemet blir så småningom renare och effektivare.

Kontakta oss på Brava Vattenrening

Vi återkommer till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande

Max filstorlek: 50 MB.
Dra filer hit eller
Max filstorlek: 50 MB.
  I agree(Obligatoriskt)