Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Brunn förgiftad av bekämpningsmedel

https://www.laholmstidning.se/2016/09/06/brunn-forgiftad-av-bekampningsmedel/

skottorp En av uttagsbrunnarna vid Skottorp har så höga halter av bekämpningsmedel att det inte går att använda vattnet från brunnen.
– Det är bekämpningsmedel, metaboliter och nedbrytningsprodukter som vi hittat i vattnet, berättar Henrik Kjellgren, chef för vattenproduktion på Laholmsbuktens VA.

Han förklarar att detta inte är något nytt, utan att det är för gamla synder som det nu ser ut som det gör med vattnet.
Brunnen ligger intill järnvägen som inte längre används. Tidigare har järnvägsspåren besprutats med olika bekämpningsmedel, vilket nu gått ner i grundvattnet.

– Vattnet måste renas innan det kan användas, berättar Henrik Kjellgren, chef för vattenproduktion på Laholmsbuktens VA.
Det är en blandning av flera olika ämnen som kan vara cancerogena, menar han. Så i nuläget tas inget vatten från upptagningsbrunnen med de höga halterna.

– Vi kommer ju att bygga om anläggningen här och renovera för 60 miljoner, men vi kommer ändå inte att börja använda den brunnen.

I dagsläget använder de brunnen med otjänligt vatten till skyddspumpning, det innebär att den ska ta upp gifter så att de inte sprids till de andra brunnarna.
– Sedan kan två brunnar som nästan ligger intill varandra mäta helt olika ämnen och halter, bland annat beroende på vilken höjd de ligger på, förklarar Henrik Kjellgren.

Trafikverket berättar att man under 1970- och 80-talet men även en bit in på 90-talet använde ett bekämpningsmedel vid namn Karmex 50. Det aktiva ämnet i bekämpningsmedlet var diuron. Efter det användes ett annat medel vid namn Arsenal, där det aktiva ämnet var imazapyr. Det slutade man att använda vi sekelskiftet.
–Långt där innan användes Hormoslyr, men i dag tar vi experthjälp när vi väljer medel, berättar Jonas Lyxell vid Trafikverket.
De ämnen som användes förr fungerade lite olika, men de har gemensamt att de lever kvar en lång tid i marken.

I dag används ett medel som heter Roundup Bio, där glyfosat är det aktiva ämnet. Glyfosat är ett av de absolut vanligaste ämnena i bekämpningsmedel i dag.
– Vi kommer att installera nya reningsfilter, bland annat kolfilter och nitratfilter i och med ombyggnationen. Det kommer även att bli en ny brunn tänker vi oss, berättar Henrik Kjellgren.
Men brunnen som har höga halter av bekämpningsmedel kommer de inte att använda efter nybyggnationen heller. Det vattnet vill de helt enkelt inte ta av.
– Nej den brunnen låter vi vara och den kommer vi nog aldrig att ta vatten ifrån, säger Henrik Kjellgren.

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR