Professionell service av vattenfilter

För att säkerställa att ett vattenfilter ska kunna leverera rent och hälsosamt vatten så krävs underhåll, precis som allt annat som finns i ert hem.  Vissa vattenfilter har filtermassor som förbrukas och fylls på, vissa har filtermassor som behöver bytas ut efter ett tag, dom flesta rengör dock filtermassorna själva.
Ett tufft vatten är också tuff mot filtret och kan påverka filtrets rörliga delar med driftstörningar som följd, och i värsta fall en överbelastad filtermassa. Hur ofta och vad som behöver göras beror alltså på hur vattnet ser ut innan filter.

Byte av vattenrenare
 

Vi servar alla vattenfilter

Har ni ett gammalt vattenfilter som börjat krångla?

Ring oss så kan vi hjälpa till, oftast går det att serva upp och få vattenfilter i drift eller bygga om vattenfilter med den senaste tekniken. räcker inte detta så kan vi hjälpa er med en helt ny modern lösning.

Bli kontaktad av oss och få gratis rådgivning