27.09.17

Vattnet på Orust fortfarande otjänligt

Läs mer här

2017-09-27

 

Problemen när det gäller det kommunala vattennätet på Orust har inte lösts ännu.

Den nya uppmaningen som tagits fram innebär att allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning måste kokas ända fram till fredagen den 29 september.

– Vi vet fortfarande inte vad detta beror på, säger Tony Karlsson, driftsledare på VA-enheten i Orust kommun.

Det var vid en rutinkontroll av ett vattenprov som tagits vid Orust kommuns vattentäkt Rödsvattnet vid en speciell mätpunkt den 22 september som bakterier upptäcktes i dricksvattnet. Det som konstaterades var ett förhöjt värde av koliforma bakterier som förekommer naturligt i miljön.

Enligt Karlsson är de här bakterierna inte skadliga i vanliga fall och de används ofta som en slags indikator i olika typer av vattentester.

– Proverna tyder på att något trängt in i nätet eller att det finns någon form av tillväxt i ledningsnätet.

Räddningstjänsten gick i fredags ut med uppmaningen att det kommunala vattnet skulle kokas under hela helgen på grund av att de prover som tagits visade att vattnet var otjänligt.

Ett antal personer har under helgen jobbat med att felsöka nätet men det har ännu inte lett till något resultat. Arbetet med att ta reda på vad som orsakar problemen fortsätter i oförminskad styrka.

– Vi har jobbat intensivt med den här frågan under hela helgen, säger Lena Tegenfeldt, samhällsbyggnadschef i Orust kommun.

Nya prover har tagits under måndagen och skickats in till analys och kommunens rekommendation till de närmare 15000 invånarna är att koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning ända till fredagen.

Det som tjänstemännen på kommunen väntar på just nu är svaren från en fullständig analys. Det kan ta flera dagar innan en sådan analys är klar.

– Det finns vissa rutiner som vi måste följa vid en sådan här händelse, säger Tony Karlsson.

Detta måste du göra

Livsmedelsverket har ett antal rekommendationer som måste följas när bakterier påträffas i dricksvatten. Allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning måste kokas. Vattnet ska kokas till det bubblar kraftigt för det innebär att bakterier och virus dör. Det vatten som kokats ska hällas upp i en rengjord kanna, flaska eller annan behållare och svalna.